Nahima Lanjri: de 6de parlementair

25-07-2011

25-07-2011

Ik ben verheugd met het bericht dat ik in de ranking van de pers de 6de parlementair was. Een listing die mooi weergeeft hoeveel wetsvoorstellen, resoluties, parlementaire vragen, schriftelijke vragen, ... men heeft ingediend.

Wel moeten we dit met een korrel zout nemen. Het is een kwantitatieve listing, het telt maar kijkt niet of het "neergelegde" effectief een wet is geworden, het kijkt niet of de vraag nu nuttig was of puur pro forma. Er ontbreekt dus een kwalitatieve aftoetsing.

Desalniettemin mag ik echt tevreden zijn met dit resultaat. Ik heb inderdaad 111 wetsvoorstellen neergelegd, maar waar ik echter veel blijer mee ben is dat ik tijdens deze legislatuur enkele baanbrekende wetsvoorstellen heb kunnen laten goedkeuren. Deze zijn nu op weg om wet te worden. De meest in het oog springende is natuurlijk mijn wet op gezinshereniging maar verder zijn er ook in enkele andere domeinen wetsvoorstellen van mij goedgekeurd. Zo is er bijvoorbeeld dankzij mijn wetsvoorstel nu een bescherming tegen ontslag voor elke vader die vaderschapsverlof wil opnemen.

Één ding bewijst de listing wel, het was een zeer bewogen jaar waarbij het parlement veel actie heeft ondernomen. Acties die essentieel zijn aangezien een regering in lopende zaken aan handen en voeten is gebonden inzake wetgevend werk. Toch ben ik trots op onze noodregering die België sterk houd op de internationale markten. Ze moeten roeien met de riemen die ze heeft, maar met de beperkte riemen die ze heeft doet ze veel.

Hier kan u nog het artikel vinden.