20-05-2020

Artiesten die werkloos worden hebben een aparte regeling wanneer zij werkloos worden omdat zij een precaire en minder stabiele werksituatie hebben. Zo hebben zij:
-makkelijker toegang tot de werkloosheidsuitkering;
-een meer voordelige regeling in degressiviteit,
-recht op de gewone coronamaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid als zij een arbeidscontract hebben en overbruggingsrecht als zij zelfstandige zijn.
-Voor artiesten die met dagcontracten zouden werken op toekomstige evenementen stelde minister Nathalie Muylle de tijdelijke werkloosheid open.
De wetsvoorstellen die we gisteren bespraken om artiesten nog meer te ondersteunen kunnen nuttig zijn, maar het kan niet dat we snel wetgeving aannemen die niet op punt staat, of erger nog, morrelen met een complex statuut en zo risico lopen dat we andere werklozen discrimineren.