Moet het van eigen kweek zijn?

26-11-2013

26-11-2013

Samen met bijna anderhalf miljoen andere Vlamingen kijk ik vanavond op Eén naar de absolute televisietopper Eigen Kweek. En ze is zo schattig, zo lief mijnheer, die Filipijnse Julita. En oh wat zijn we gecharmeerd door het aparte Engels van haar partner Frank.

Vinden we migranten enkel fijn als ze, zoals Julita, in een leuke verpakking van een herkenbare West-Vlaamse landbouwersfamilie zitten? Willen we voor de rest enkel mensen rondom ons van eigen kweek? Hoe moest ik deze ochtend anders drie verschillende nieuwsberichten interpreteren? Eén. 45% van de Vlamingen wil alleen mensen van Belgische herkomst in de buurt. Twee. De Turkse Vlamingen, hogeropgeleiden dan, trekken terug naar hun 'thuisland' - ja tussen aanhalingstekens - omdat ze zich hier niet aanvaard voelen en gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Drie. De VDAB trekt naar Griekenland om nieuwe arbeidskrachten te zoeken.

Zal ik eens een ontluisterend cijfer geven? Voor participatie van migranten op de werkvloer van onze bedrijven staat België op de 27e plaats in de Europese Unie. Dat is - voor alle duidelijkheid - de allerlaatste plek. Zakken kan dus niet meer. In het belang van de allochtoon én in het belang van onze sociale zekerheid moeten we dus beter gaan doen en moet ook de "allochtoon" volwaardig aan het werk.

Willen we meer mensen aan het werk, dan moeten we écht gaan voor meer kleur op de arbeidsvloer en weg van het vrijblijvende. Ik ben geen voorstander van kleur om de kleur. Neen, de "allochtoon" wil en moet aangesproken worden op zijn kunnen. Daarom pleit ik fors voor 'slimme streefcijfers' voor allochtonen die specifiek worden aangepast aan de verschillen die er ook zijn in sectoren, regio's, gemeenten,... Discriminatie en racisme is nog in hoge mate aanwezig in het aanwervingsbeleid, zelfs als die allochtone Vlaming het juiste diploma heeft. Dat moet dus anders.

Ik erken, het mag geen eenrichtingsverkeer zijn. Ook langs de kant van de allochtoon mag een serieuze inspanning verwacht worden. Voor nieuwkomers betekent dat taal en inburgering. 112.000 nieuwkomers uit Europa en daarbuiten volgden vorig jaar zo'n cursus.

Maar ook migranten van eigen kweek, zij die hier geboren en getogen zijn, moeten beseffen dat een diploma geen absolute garanties geeft, maar de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. We dweilen met de kraan open als we hele generaties (allochtone en Vlaamse) jongeren laten afstuderen zonder diploma. In Antwerpen is dat op dit ogenblik bijna één jongere op drie. Ze zijn vogels voor de kat van de werkloosheid. Dat besef mag nu écht wel doordringen, bij de ouders en in het onderwijs.

Volgend jaar vieren we in België met een reeks feestelijkheden 50 jaar Marokkaanse en Turkse migratie. Toen werden gastarbeiders via folders gelokt met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Ook mijn vader is daarop ingegaan. En precies met dat werk loopt het nu mis. Laat ons dat aanpakken, anders hebben we weinig reden tot feesten.

Verschenen in De Standaard Avond, 'De Mening'.