Wanneer de benzineprijzen enorm toenemen, moeten we er  over waken dat werknemers daarvan niet de dupe worden. Dat geldt zeker voor hen die voor hun job verplaatsingen moeten maken met de auto. En niet in het minst voor werknemers die geen vaste werkplek hebben.

Werknemers uit de privésector kunnen vandaag op verschillende terugbetalingen van de verplaatsingskosten rekenen. Maar voor het personeel van economische overheidsbedrijven, is dat niet het geval.  Daarom heb ik met plezier het voorstel van collega De Jonge gesteund en mee getekend.  Dit wetsvoorstel bestrijdt de discriminatie tussen privébedrijf en overheidsbedrijf.

Sociale partners krijgen hiermee de kans om dienstverplaatsingen van het overheidspersoneel in die bedrijven terug te betalen, als ze daarover onderling akkoord gaan. Belangrijk : deze vergoeding is geen loon, zal daarom fiscaal vrijgesteld zijn. Wij hopen vanuit cd&v dat de bevoegde sociale partners ook snel werk zullen maken van een uitvoering van deze wijziging voor hun sector.