Misbruiken in EU-migratie: 500 verblijfsvergunningen ingetrokken

12-01-2011

12-01-2011

Voor mij bewijzen de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat misbruiken wel degelijk kunnen aangepakt worden, maar dat vooral een intensievere samenwerking tussen gemeenten, OCMW’s en Dienst Vreemdelingenzaken nog betere resultaten kan leiden.

Legio zijn de verhalen van toestromende EU-burgers, vooral uit Oost-Europa, die met valse papieren aan verblijfvergunningen raken en daarna  naar het OCMW stappen voor steun. Steden zoals Gent en Antwerpen kampen al langer met dit probleem.

Staatssecretaris Melchior Wathelet heeft in zijn antwoord op mijn mondelinge vraag van duidelijk aangetoond dat de misbruiken in de arbeidsmigratie  van EU’ers in ons land kunnen worden aangepakt.

-       152 verblijfsvergunningen werden ingetrokken omdat de EU-burger geen echte werknemer of zelfstandige was.

-       343 verblijfvergunningen van EU’ers werden ingetrokken op basis van fraude, een onredelijke belasting van het OCMW of het niet meer voldoen aan de initiële verblijfsvoorwaarden.

Het vrij verkeer van werknemers in de EU is een recht, maar misbruiken in ons land nemen alsmaar toe. Het aanpakken van dit probleem is wel degelijk mogelijk. Dat bewijzen de cijfers: bijna 500 verblijfsvergunningen van EU-migranten werden vorig jaar ingetrokken.

Maar de informatiedoorstroming tussen DVZ, de gemeenten en OCMW’s moet nog meer geïntensifieerd worden om tot betere resultaten te komen. Ook moeten OCMW’s en gemeenten bewuster gemaakt worden van de mogelijkheden die zij zelf in handen hebben om misbruiken aan te pakken.  Zo bv. is een OCMW niet verplicht om steun te verlenen aan EU-burgers.  En in bepaalde gevallen kan het verblijf van EU-burgers die steun ontvangen ingetrokken worden.  Gemeentebesturen die twijfels hebben bij de waarachtigheid van bepaalde stukken,( bv. arbeidsovereenkomst) kunnen steeds terugkoppelen naar DVZ, die de gemeenten in deze zaken kan ondersteunen.

Ik drong er ten slotte op aan dat misbruiken beter zouden opgespoord worden door een betere toegang en kruising van gegevens uit de Kruispuntbank en Dimona .

Ook daar kwam een positief antwoord op van de Staatssecretaris: Tegen februari 2011 zal ook DVZ over de gegevens van EU-burgers kunnen beschikken die oorspronkelijk over voldende bestaansmiddelen beschikken om een verblijfsrecht te bekomen.

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.