Personen met een beperking kunnen in de toekomst al vanaf 18 jaar beroep doen op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT). Vanaf januari 2021 verlaagt de minimuleeftijd voor deze uitkeringen van 21 naar 18 jaar. Bovendien zal er ook automatisch onderzocht worden of iemand recht heeft op deze tegemoetkomingen. Alweer papierwerk minder! Heel tevreden dat ik samen met mijn collega Nathalie Muylle kon bijdrage aan deze belangrijke verwezenlijking die meer ondersteuning biedt aan mensen met een beperking.

Ik ben zeer opgetogen dat dit wetsontwerp eindelijk is goedgekeurd. Zo’n 10.000 jongeren met een beperking zullen hierdoor een hoger bedrag zullen krijgen dan vandaag. In sommige gevallen gaat het zelfs om een verdubbeling. Vele kwetsbare mensen krijgen daardoor aanzienlijk meer financiële ademruimte. Vanaf 1 januari 2021 zullen deze tegemoetkomingen bovendien automatisch toegekend worden, dankzij mijn voorstel. Zo maken we komaf met de ingewikkelde administratieve aanvraagprocedures, waardoor vandaag 1 op 4 gerechtigden geen tegemoetkoming aanvragen.

De minimumleeftijd om als persoon met een handicap een uitkering te krijgen, ligt momenteel op 21 jaar. De wet die de uitkeringen regelt, dateert uit 1987, toen de leeftijd van meerderjarigheid nog op 21 jaar lag. Het wetsontwerp dat Nathalie Muylle als minister liet opstellen, verlaagt deze leeftijdsgrens naar 18 jaar. Het ontwerp volgt daarmee een arrest van het Grondwettelijk Hof, dat vorige zomer oordeelde dat de minimumleeftijd van 21 jaar ongrondwettelijk is.

De verlaging van de minimumleeftijd naar 18 jaar, betekent in de praktijk dat personen met een handicap een hogere uitkering zullen krijgen. Op dit moment kunnen zij in de periode van 18 tot 21 jaar enkel een beroep doen op een (verhoogde) kinderbijslag. In de toekomst kunnen zij vanaf 18 jaar aanspraak maken op de hogere inkomensvervangende tegemoetkoming en eventueel de integratietegemoetkoming.

Vanaf 1 januari 2021 wordt er automatisch onderzocht of personen die 18 jaar worden en een verhoogde kinderbijslag krijgen, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Voor de groep personen tussen 18 en 21 zal dit individueel per dossier worden bekeken. 

Enkele concrete voorbeelden:

Een jongere van 19 met de zwaarst mogelijke inschaling qua verhoogde kinderbijslag, die verblijft in een voorziening in Vlaanderen ontvangt:

  • momenteel 671,32 euro kinderbijslag per maand zonder school – of sociale toeslag
  • voortaan: doordat hij IVT en IT kan ontvangen, en ook hier in de zwaarste inschaling zal vallen, kan hij 1.896,15 euro ontvangen, los van eventuele kinderbijslag

Een jongere van 20 met de laagst mogelijke inschaling qua verhoogde kinderbijslag in Brussel, die bij zijn ouders woont ontvangt:

  • momenteel 238,69 euro per maand, zonder school- of sociale toeslag
  • voortaan: doordat hij IVT en IT kan ontvangen, kan hij 747,69 euro ontvangen, los van eventuele kinderbijslag. Indien zijn zelfredzaamheid door de beperkte inschaling onvoldoende is om een IT te ontvangen, ontvangt hij 639,58 euro

9-12-2020