Meer zekerheid voor later via het Carriëre Planning Systeem

01-04-2012

01-04-2012

Soms kan een carrièrestap zware gevolgen hebben voor je pensioen. Vele mensen zijn zich hier echter niet van bewust. Om de burger onaangename verrassingen te besparen heeft CD&V sinds 2009 een wetsvoorstel ingediend om een Carrière Planning Systeem (CPS) op te zetten.  

Dit systeem berekent je pensioen in functie van carrièrewijzigingen, zoals bijvoorbeeld het opnemen van tijdskrediet. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de minister van Pensioenen dit wetsvoorstel van Sonja Becq, mezelf, e.a. gaat gebruiken om zelf een dergelijk systeem uit te werken.

Het doel van CPS is om het voor mensen mogelijk maken om de gevolgen van hun keuzes tijdens de loopbaan voor hun pensioen beter in te schatten. Via een website moet het voor werknemers mogelijk worden om op elk moment in hun carrière na te gaan wat de stand van zaken is en wat de mogelijke gevolgen zijn van beslissingen in hun loopbaan voor hun toekomstig pensioen.

Op dit moment beschikt de overheid reeds over een aantal gegevensbanken die nog worden aangevuld. Ook vandaag kan je al een overzicht krijgen van tewerkstellingsmaatregelen (www.aandeslag.be) of  kunnen er simulaties gemaakt worden  voor het pensioen (www.kenuwpensioen.be).

Maar de bestaande systemen zijn onvoldoende. 

Zo moet je voor de pensioensimulatie de gegevens zelf invullen en zijn combinaties van verschillende loopbanen niet mogelijk. De overheid moet ervoor zorgen dat er een gecoördineerde ontsluiting en aansturing is van de gegevens en dat alle actoren in de sociale sector en fiscaliteit samenwerken. Via CPS kan de jonge moeder meer bewust de afweging maken tussen deeltijds werken of een beperkt tijdskrediet; kan de werknemer nagaan wat het zou  betekenen (voor sociale rechten, pensioen..) indien hij als zelfstandige zou gaan werken; kan een werkloze inschatten wat de consequenties – en de mogelijkheden op wedertewerkstelling of vorming zijn – zijn na een periode van inactiviteit; kan de ambtenaar nagaan wat de gevolgen zijn voor zijn pensioen wanneer hij de laatste 2 jaren als werknemer aan de slag gaat.”

Hier kan u het artikel uit het Nieuwsblad vinden

Hier kan u de resolutie nalezen