Vandaag kreeg ik antwoord op mijn vragen die ik begin oktober aan minister Vandenbroucke stelde. Dit over zijn wetsontwerp over de hervorming van het kunstenaarsstatuut naar een kunstwerkattest. Een belangrijke regeling die tewerkstelling en professionalisme in de sector zal bevorderen. Dit nieuw attest komt er na een brede bevraging in de sector.

 

Het wetsontwerp zelf voorziet in het verbeteren van de sociale bescherming van kunstenaars. Het doel van de nieuwe regeling is om de tewerkstelling in de cultuursector bevorderen. Daarnaast ook om mensen in de sector een betere toegang te geven tot de sociale zekerheid. Hierdoor zullen kunstwerkers meer zekerheid krijgen en kunnen ze zich meer focussen op hun werk. Verder wordt er ook een kunstwerkcommissie samengesteld dat ook instaat voor de verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers.

 

“Voor mij is het belangrijk dat deze hervorming ook de solidariteit in de sector bevorderd. Daarom dat ik hier extra belang aan hechte bij mijn vragen aan de minister.”

 

Lees hier het artikel, geschreven door De Federatie, over mijn tussenkomst en vragen aan de minister.