Meer tijd en betere bescherming voor kersverse papa's

17-01-2011

17-01-2011

Ik heb 2 wetsvoorstellen ingediend waarin tegemoetgekomen wordt aan de vraag naar meer vaderschapsverlof en de bescherming tegen ontslag. Sabine de Bethune diende deze voorstellen ook in in de Senaat.

Uit onderzoek vanhet Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat vaders graag langer dan de wettelijk voorziene 10 werkdagen thuis zouden willen blijven bij hun pasgeboren kind. De vaders vragen zelfs een optrekking tot 22 dagen.

Ik kom voor een stuk tegemoet aan de vraag van de vaders met mijn wetsvoorstel waarin het vaderschapsverlof wordt opgetrokken van 10 tot 15 dagen. Hierdoor zou België op het Europese gemiddelde komen. Vandaag wordt de verloning voor de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof voorzien door de werkgever, de laatste zeven dagen door de Rijksdienst voor Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Ook met deze 5 bijkomende dagen zou dit het geval zijn.

Het verlengen van het vaderschapsverlof is zeer belangrijk voor het vergroten van de betrokkenheid van de vader bij zijn gezin. Ik besef echter dat deze uitbreiding in deze budgettair moeilijke omstandigheden misschien wat tijd kan vergen.

Daarom wil ik nu vooral focussen op mijn ander wetsvoorstel dat een ontslagbescherming biedt voor vaderschapsverlof en dus budgettair neutraal is. De arbeidsovereenkomst mag niet eenzijdig beëindigd worden door de werkgever tijdens een periode van twee maanden voor de opname van het vaderschapsverlof en één maand na het einde ervan. De mogelijkheden van de werkgever om over te gaan tot ontslag wordt beperkt tot dwingende redenen. Vandaag bestond dat al voor moederschapsverlof en ouderschapsverlof. Om de carrièremogelijkheden van mannen die hun vaderrol ter harte nemen niet op het spel te zetten, is dit voor vaderschapsverlof ook nodig. 

Mijn wetsvoorstellen staan prioritair geagendeerd op de agenda van de commissie sociale zaken van de Kamer. In principe wordt het wetsvoorstel de komende weken in de commissie besproken.

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.