Meer pleegzorgverlof voor elke pleegouder

01-12-2011

01-12-2011

Pleeggezinnen vormen een warm, relevant alternatief voor de opvang van kinderen die via het Comité Bijzonder Jeugdzorg of via de jeugdrechtbank geplaatst worden.

De kracht van pleegzorg zit in het feit dat de pleegkinderen deel kunnen uitmaken van het dagelijks gezinsleven, waar ze de warmte, geborgenheid en structuur vinden die ze nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. In onze maatschappij, waar veel ouders al te weinig tijd hebben voor de zorg voor hun eigen kinderen, is het zeker niet evident om een extra kind, dat vaak veel aandacht nodig heeft, in huis te nemen. Pleegouders verdienen dan ook onze bijzondere waardering.

Ik zette daarom deze week mijn appreciatie voor pleegouders in de verf door de indiening van een wetsvoorstel i.v.m. pleegzorgverlof. In dit voorstel worden de 6 dagen pleegzorgverlof die vandaag worden toegekend per pleegkind, voortaan toegekend per erkende pleegouder. Dit is van belang opdat pleegkinderen een goede band zouden kunnen opbouwen met beide pleegouders enerzijds en anderzijds omdat beide pleegouders vaak samen worden opgeroepen voor de rechtbank in het kader van pleegzorg en ze vandaag niet toekomen met het bestaande gezinskrediet.  Verder pleit het voorstel ook voor het toekennen van 4 extra dagen pleegzorgverlof op het moment dat een nieuw pleegkind in het gezin wordt opgenomen. Dit moet ervoor zorgen dat de pleegouders de nodige tijd kunnen uittrekken om het onthaal van hun pleegkind optimaal te laten verlopen.