23-01-2017

De minister van maatschappelijke integratie heeft tijdens de bespreking van zijn beleidsnota aangegeven, dat hij het project van Mediaprima verder wil uitrollen. MediPrima is een computersysteem. Het centraliseert beslissingen van het OCMW tot tussenkomst in de medische kosten.

Het systeem wordt door de mensen uit de sector als vrij complex ervaren. Men vreest dat indien het systeem in een tweede fase zou worden uitgebreid naar de eerstelijnszorg, dus ook naar de artsen en huisartsen, het nog complexer zou worden. In januari werd er een impactanalyse uitgevoerd voor de uitbreiding van Mediprima naar de huisartsen. In de commissie vroeg ik aan de minister wat de resultaten zijn van deze impactanalyse. 

Het is de bedoeling om in juni 2017 in productie te gaan met enkele artsen (piloten) voor de consultatie van de elektronische beslissingen en het verkrijgen van de tarificatie van hun prestatie. In juli 2017 zal men starten met de elektronische facturatie voor hen. Daarna zal men geleidelijk aan het systeem uitbreiden naar de overige artsen. 

Aangezien er nog problemen zijn, zou ik er echt op willen aandringen dat men de invoering van Mediprima bij de huisartsen opstart met een beperkt aantal, projectmatig, om het vervolgens te evalueren en pas daarna uit te breiden naar de andere huisartsen. 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister. Pg.9-12