21-04-2020

Medewerkers van maatwerkbedrijven staan vaak heel zwak. Zij krijgen een ziekte-uitkering als gevolg van hun handicap of ziekte. Gelukkig kunnen zij hun ziekte-uitkering combineren met een inkomen uit werk als ze tewerkgesteld zijn in een maatwerkbedrijf. Dankzij dat arbeidsinkomen kunnen zij iets extra verdienen. Maar wanneer ze plots in de tijdelijke werkloosheid terecht komen, bv. omwille van het coronavirus of omwille van een ander geval van overmacht, dan kunnen zij geen aanspraak maken op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zij vallen dan terug op hun ziekte-uitkering, die vaak niet hoger is dan het leefloon. Dankzij een wetsvoorstel van collega Kitir, dat ik met veel overtuiging mee goedkeurde, kunnen zij voortaan wel op tijdelijke werkloosheid en mogen ze die uitkering combineren met hun ziekte-uitkering. En dat kan al voor mensen die tijdelijk werkloos zijn sinds 13 maart 2020, de dag waarop de eerste regeringsmaatregelen tegen corona zijn afgekondigd. Met deze maatregelen ondersteunen we de meest kwetsbaren in onze samenleving.