27-09-2019

Zorg jij regelmatig voor iemand die ziek is? Dan had jij daar vanaf 1 oktober verlof voor kunnen krijgen. Ik zorgde mee voor die maand mantelzorgverlof. Ik ben dan ook erg teleurgesteld dat dit thematisch verlof niet zal ingaan vanaf 1 oktober. Ik drong er gisteren bij de bevoegde minister op aan om dit snel in orde te brengen.

 

Nahima Lanjri (CD&V) dringt aan op snelle regeling voor mantelzorgers

Vanaf 1 oktober 2019 zouden mantelzorgers verlof kunnen aanvragen. De Kamer keurde de wet die mantelzorgers erkent en hen ook extra ondersteuning biedt in april goed. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer drong CD&V Kamerlid Nahima Lanjri er bij de minister van Sociale Zaken, Maggie De Block op aan om alles op alles te zetten om de regeling zo snel mogelijk in werking te laten treden. “Onze mantelzorgers verdienen dat.”, klonk het bij Lanjri. De minister verzekerde dat de KB’s binnen de twee weken op de ministerraad zullen worden goedgekeurd.

600 000 mensen in ons land zetten zich dagelijks belangeloos in voor de zorg van hun partner, familielid, buur of naaste. Zorg opnemen voor iemand die ziek is, is heel zwaar, zeker in combinatie met een job. Vanuit onze grote waardering voor wat deze mensen dagelijks doen, keurden wij in april 2019 in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel goed.”, aldus Lanjri. Er werd een nieuw mantelzorgverlof met uitkering ingevoerd zodat erkende mantelzorgers gedurende een maand voltijds of twee maanden deeltijds verlof zouden kunnen opnemen voor de zorg van een zorgbehoevend persoon. Deze regeling moest op 1 oktober in werking treden.

Lanjri: “Minister Beke had reeds de nodige KB’s uitgevaardigd om de opname van het nieuwe mantelzorgverlof mogelijk te maken voor werknemers en contractuele ambtenaren. Ook de nodige middelen voor de uitkeringen zijn verzien. Om dat mantelzorgverlof te kunnen aanvragen moet men echter door het ziekenfonds erkend zijn als mantelzorger en daar knelt blijkbaar het schoentje.” Het KB dat deze erkenningsprocedure moet vastleggen werd nog niet uitgevaardigd door minister De Block. Bovendien zou er ook een discussie aan de gang zijn met de mutualiteiten over de middelen die zij wensen te krijgen om dit werk uit te voeren.”

Het Antwerps Kamerlid betreurde dat de aanvragen niet vanaf 1 oktober kunnen ingediend worden. “Minister De Block was net als ons voorstander van die extra ondersteuning via een nieuw mantelzorgverlof en kreeg reeds in april het mandaat van het parlement om dit uit te voeren. We hopen dan ook dat ze alles op alles zet om de regeling zo snel mogelijk in werking te laten treden. Onze mantelzorgers verdienen dat!”, besluit Lanjri.

Lees hier het artikel in de krant.