Sinds 1 januari 2021 vroegen er ongeveer 489 van de 11.167 erkende mantelzorgers mantelzorgverlof aan om voor een zorgbehoevend familielid of kennis te zorgen. Opvallend is dat het deeltijds mantelzorgverlof (gemiddeld 59 per maand) veel populairder is dan de voltijdse optie (gemiddeld 17 per maand).

Dankzij mantelzorgers kunnen mensen die door ziekte of een beperking hulpbehoevend zijn, toch geholpen worden in een vertrouwde omgeving.  

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen onze steun. Ze zijn onmisbaar en onvervangbaar in onze samenleving. Daarom breidden we recent het mantelzorgverlof nog uit van 1 naar 3 maanden.

Vandaag zijn er ongeveer 11.167 erkende mantelzorgers in ons land die hulpbehoevenden ondersteunen. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister Vandenbroucke. De aangeboden hulp kan vele vormen aannemen: maaltijden bereiden en helpen bij het eten, bijstand geven bij verplaatsingen, maar ook hulp van psychologische, sociale of morele aard.

Sinds 1 september 2020 is het mogelijk om hiervoor mantelzorgverlof aan te vragen. Mantelzorgers kunnen zo hun arbeidsprestaties tijdelijk volledig of gedeeltelijk onderbreken. In 2021 kregen gemiddeld 76 mantelzorgers per maand een onderbrekingsuitkering. De meeste mantelzorgers behoren tot de categorie 45- tot 69-jarigen. Er zijn opvallend meer vrouwen (64,4%) die de zorgrol opnemen dan mannen (35,6%).

De coronacrisis heeft het belang van het systeem van mantelzorgers nogmaals bevestigd. We moeten deze mantelzorgers als samenleving blijven erkennen én aanmoedigen. De zorg voor een familielid of kennis kan immers zwaar zijn. Zeker als je die mantelzorg combineert met een job en/of een gezin om voor te zorgen.

Niet alle erkende mantelzorgers kunnen mantelzorgverlof opnemen. Om in aanmerking te komen, moeten mantelzorgers een aanvraag indienen bij hun ziekenfonds voor een erkenning met sociaal voordeel. Aan deze erkenning worden een aantal voorwaarden verbonden zoals minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar zorg opnemen als mantelzorger, de persoon voor wie je zorgt moet ook hulp krijgen van minstens één professionele zorgverlener, enzoverder. Momenteel hebben zo’n 4.000 mantelzorgers een erkenningsattest met sociaal voordeel. De erkenning blijft één jaar geldig.

In totaal kan iemand tijdens zijn gehele loopbaan maximum zes maanden mantelzorgverlof nemen met volledige schorsing of 12 maanden bij deeltijdse opname van het verlof. Ze kunnen de zes maanden mantelzorgverlof die ze tijdens hun loopbaan kunnen opnemen vrij verdelen tot maximaal 3 maanden per hulpbehoevende. Dat kan bijvoorbeeld door drie maanden te zorgen voor een zieke moeder, een maand voor een vriend met een beperking, dan nog 2 maanden voor een andere zorgbehoevende.

Meer weten over het mantelzorgverlof? Klik hier.

Beluister hier mijn interview met Joe: