31-01-2017

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij staan de hulpbehoevende ouderen bij in allerlei taken, zoals boodschappen doen, helpen in het huishouden of helpen bij het eten.  

Ik heb daarom in de districtsraad een motie ingediend om, als blijk van waardering, een mantelzorgpremie in te voeren. Helaas heeft de meerderheid (sp.a-Groen en PVDA) mijn motie verworpen, omdat deze maatregel te duur zou zijn en niet tot de bevoegdheid van het district zou behoren.

 

Het is eerder onwil. Andere districten, zoals Berchem, Wilrijk, Hoboken en Deurne hebben al zo'n premie ingevoerd. En de budgettaire inpact blijft beperkt als men er een inkomensvoorwaarde aan koppelt zoals sommige districten doen. Jammer dat men zo'n sociale maatregel weigert.

Lees hier mijn motie.