Mag ik nog ziek worden in Borgerhout ?

17-04-2012

17-04-2012

Gezondheidszorg is voor iedereen belangrijk, jong en oud en staat zeker niet stil, ook niet in Borgerhout . Zo heeft het Sint-Erasmusziekenhuis na zijn fusie met het Stuivenbergziekenhuis een nieuwe functie gekregen.

Bij deze nieuwe rol kwamen ook vragen. Blijft er een ziekenhuis in Borgerhout? Waarvoor kan ik nog terecht in het Erasmus Ziekenhuis? Kan ik er nog bevallen? Kan de Huisartsenwachtpost een alternatief bieden? Wordt er nog geopereerd? Moet ik daarvoor straks naar Antwerpen? Wat nu de spoed er weg is? Om een antwoord te bieden op al deze vragen heeft CD&V Borgerhout een debatavond georganiseerd waar al deze antwoorden werden beantwoord

Het Erasmusziekenhuis in Borgerhout blijft open, maar wordt wel anders. Er komt meer aandacht voor mentale en psychische problemen en er komt ook een palliatieve afdeling. De huisartsen van de vlakbijgelegen huisartsenwachtpost op de Herentalsebaan, roepen patiënten dan weer op in de weekeindes eerst naar hen te komen, en pas in ernstige gevallen de spoeddienst van het ziekenhuis te bezoeken.

 Hoe het nieuwe Sint-Erasmusziekenhuis er zal uitzien bleek op een gespreksavond die CD&V Borgerhout organiseerde in  het dienstencentrum De Vrijgeweide, onder het thema ‘Mag ik nog ziek worden in Borgerhout?’. De voorzitter van CD&V Borgerhout Julia Van Gils begroette vijfenzeventig buurtbewoners die meer informatie wensten over de toekomst van het St.-. Erasmusziekenhuis en de organisatie van de Huisartsenwachtpost.

 De campusdirecteur van ZNA St.-Erasmus, Raymond Saelens en de verantwoordelijke voor patiëntenzorg, Daniëlla  Rohart, lichtten de nieuwe rol van het Erasmusziekenhuis toe.

 ZNA, zeg maar de huisbaas van het Erasmusziekenhuis, wil beter inspelen op nieuwe noden van de bevolking, zoals de toegenomen mentale en psychische problemen, de zorgverlening aan moeder en kind en de nood aan verzorging zonder in het ziekenhuis te worden opgenomen.

 Daarom verhuist de dienst acute psychiatrie met een spoeddienst en zowel een dagverzorging als een verblijf met bedden van Stuivenberg naar de campus in Borgerhout. Deze dienst psychiatrie richt zich zowel naar jeugd als naar volwassenen.

 Verder komt in het vernieuwde Erasmusziekenhuis een uitgebreide dienst palliatieve zorgen, die kankerpatiënten in de terminale fase van hun leven zal begeleiden. De dienst komt op het gelijkvloers zodat patiënten kunnen genieten van de tuin, en zal de bestaande afdelingen palliatieve zorgen van het  Middelheim, Stuivenberg en Erasmus hergroeperen.

 Antwerpen plant in het noorden van de stad ook een nieuw ziekenhuis. Zolang dat er niet is, zal echter in het Erasmusziekenhuis, ook een materniteit gevestigd worden. De polikliniek blijft, en ook het operatiekwartier en de dagkliniek blijven. De mogelijkheid om te overnachten blijft behouden, maar voor een meer complexe ingreep of een langdurige opname wordt de patiënt naar Stuivenbergziekenhuis doorverwezen en eventueel vervoerd. Ook de dienst geriatrie verhuist naar Stuivenberg.

 Het behoud van de ambulante raadpleging via de polikliniek brengt met zich dat gedurende de daguren nog eerste hulp kan verleend worden. De gespecialiseerde spoed wordt echter naar de andere Antwerpse ziekenhuizen overgeheveld.

 Dokter Roger Renders, voorzitter van de Huisartsenkring Deurne-Borgerhout, lichtte daarop de werking van de wachtpost toe. Deze is gevestigd op de Herentalsenbaan, 71-77 in Deurne en telefonisch bereikbaar via het nummer 0900-10.512. De patiënt kan er terecht in het weekend en op feestdagen, vanaf vrijdagavond 19.00 u tot maandagochtend 7.00u. Tijdens de dag zijn er steeds drie artsen aanwezig, ’s nachts twee. Ook huisbezoeken blijven mogelijk. Op weekdagen kan men buiten de kantooruren beroep doen op de ‘dokter van wacht’ via het zelfde nummer 0900-10.512. Zowel de  huisartsen als het ziekenhuis pleitten er voor dat de patiënt zich tot de huisarts of de dokter van wacht wendt en slechts in zeer ernstige gevallen de spoeddienst van een ziekenhuis contacteert.

 Raymond Saelens lichtte nog een tipje van de sluier over het dossier van het nieuwe ziekenhuis. De studie van de vestigingsplaats in het noorden van Antwerpen is nog volop bezig. Luc Moerkerke,  districtsraadslid modereerde de discussie met de zaal. Caroline Bastiaens, lid van de Raad van Bestuur van ZNA vatte de belangrijkste bekommernissen van de aanwezigen samen. Zij stelden niet de mogelijkheden of kwaliteit van de zorg in vraag, maar maar maken zich zorgen over de bereikbaarheid. Zowel voor het contact van de gehospitaliseerde met zijn familie, als voor het latere bezoek aan het ziekenhuis voor de nazorg, is het belangrijk dat men de ziekenhuizen en zorgverstrekkers vlot met openbaar vervoer kan bereiken. Caroline Bastiaens zal, samen met volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri tussenkomen bij de bevoegde instanties om hiermee rekening te houden bij hun toekomstplannen.