31-1-2022 - Heel wat mensen met gehoorproblemen zijn niet op de hoogte dat ze onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming kunnen krijgen bij de aankoop van een hoortoestel. Velen stellen de aankoop van een hooroplossing uit omdat ze vrezen de hoge kostprijs niet te kunnen betalen. Naar aanleiding van mijn bezoek aan Hoorcentrum Aerts op Dag van de Ondernemer, riep ik minister Vandenbroucke op om sensibiliseringsacties op te zetten over de financiële tegemoetkoming bij de aankoop van een hooroplossing. 

Uit een studie van EuroTrek blijkt dat 62 % van de slechthorenden niet weten dat ze recht kunnen hebben op een financiële tussenkomst wanneer ze een hoorapparaat aankopen. Dit zorgt ervoor dat heel wat mensen een drempel ervaren om een oplossing te zoeken voor hun gehoorverlies. Een hoorapparaat en de daarbij horende dienstverlening heeft immers een zekere kostprijs van gemiddeld zo'n 1.800 euro.

Doordat ze niet op de hoogte zijn van een gedeeltelijke terugbetaling, stellen heel wat mensen een bezoek aan een arts uit. Dit is niet alleen nefast voor de slechthorende die zich steeds meer geïsoleerd zal voelen maar heeft op termijn ook hoge kosten voor onze samenleving. Onze sociale zekerheid heeft er immers ook baat bij dat slechthorenden tijdig een oplossing zoeken voor hun gehoorverlies en hun situatie niet verslechtert.

Er is dan ook nood aan een sensibiliseringscampagne om slechthorenden op de hoogte te brengen van de mogelijkheid tot tussenkomst. Minister Vandenbroucke erkent de problematiek en werkt aan een campagne om slechthorenden op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. 

De Overeenkomstencommissie Audiciens-Verzekeringsinstellingen werkt aan een project om via een nauwere samenwerking met de huisartsen meer bekendheid te geven aan hoorzorg. Er worden hierbij verschillende mogelijkheden onderzocht zoals affiches uithangen in de wachtkamer. Ik ben dan ook tevreden dat de minister aan de slag gaat met de aanbevelingen.