Meer dan 500.000 mensen in ons land zijn langdurig ziek. Een triest record dat we op ons conto mogen schrijven. Bij 36% van deze langdurig zieken liggen psychosociale klachten aan de basis van hun uitval.  Uit een studie van de SERV blijkt dat nog eens 300.000 werknemers in ons land kampen met burn-out symptomen en dat slechts 1 op de 2 werknemers zijn job werkbaar vindt.(werkbaarheidsmeting SERV 2019)  Redenen genoeg om een einde te maken aan deze burn-out epidemie en om de hoogste prioriteit toe te kennen aan mentaal welzijn op het werk.

Een burn-out ontwikkelt zich namelijk niet van vandaag op morgen. Meestal ligt er ook meer aan de basis van een burn-out dan enkel een te hoge werkdruk. Preventie is cruciaal. Ook de leidinggevende speelt een rol in de preventie én tijdige detectie van burn-out klachten zoals verminderde motivatie en prestatie en regelmatige korte afwezigheden. 

Ik riep de minister van Werk op om maatregelen te nemen om werkgevers en werknemers bij te staan in de preventie van burn-outs. Er is nood aan een ruime, preventieve aanpak en dit o.m. door:

    • Het tijdig opsporen van werkdruk, daar bestaan heel wat tools voor zoals bv. de werkdrukmeter (website fed overheid).
    • Opleiding van leidinggevenden m.b.t. het positief aansturen en motiveren van medewerkers
    • Een goede afbakening tussen werk en privéleven. Men kan niet dag en nacht beschikbaar zijn voor het werk. Recht op deconnectie is dus cruciaal.