Wil jij ook graag kiezen welke extralegale voordelen je krijgt naast je brutoloon? Vaak werken bedrijven met een cafetariaplan waarbij werknemers een zekere autonomie hebben om volgens hun eigen noden extralegale voordelen (bv. hospitalisatieverzekering, laptop, gsm, koersfiets, …) te selecteren uit een bepaald budget. Cafetariaplannen zijn een mooi instrument die op een grote populariteit kunnen rekenen bij zowel werknemers als werkgevers. Soms wordt er echter misbruik gemaakt van loonverlagingen in deze cafetariaplannen. Ook is er een grote onduidelijkheid over de rechtszekerheid van deze plannen. Met een nieuw wetsvoorstel wil ik een duurzaam en sociaal rechtvaardig kader voor cafetariaplannen creëren. Werknemers zullen zo hun eigen loonvoordelen kunnen blijven kiezen. Hopelijk wordt mijn voorstel binnenkort goedgekeurd.

Zowel bij werkgevers als bij werknemers bestaat er een groot draagvlak voor cafetariaplannen. Werknemers kunnen immers zo autonoom uit een budget kiezen welke extrabaremieke voordelen ze wensen. Zo kunnen ze kiezen voor iets wat ze echt willen, in plaats van iets te krijgen wat men niet nodig heeft of al krijgt via de partner.  Een voorbeeld hiervan is de hospitalisatieverzekering. Vaak zijn mensen onnodig dubbel verzekerd omdat zowel de eigen werkgever als die van de partner dat voorziet. Het is dus beter dat je in dat geval voor een ander extralegaal voordeel kan kiezen. Op deze voordelen worden minder belastingen en sociale bijdragen (RSZ) betaald. Toch zijn er problemen ontstaan rond dit instrument.

In een recent arrest stelde het Hof van Cassatie dat loonverminderingen waarbij men loon in geld met RSZ vervangt door loon in geld zonder RSZ, zonder dat dit voordelen opvlevert voor de werknemer en waarbij het doel van de werkgever is om deze RSZ-bijdragen te ontwijken, een vorm van misbruik zijn. Op basis van dit arrest werden er nieuwe, verregaande instructies uitgevaardigd die cafetariaplannen in haar geheel als onwettig bestempelen in plaats van enkel het misbruik ervan. Het voortbestaan van cafetariaplannen wordt nu bedreigd door het gebrek aan rechtszekerheid.

Mijn wetsvoorstel biedt een duurzaam kader voor deze cafetariaplannen zodat er geen twijfel meer bestaat over de rechtszekerheid van deze afspraken. Daarnaast pakt het voorstel misbruik van deze cafetariaplannen aan. Werknemers moeten immers voldoende brutoloon ontvangen om de opbouw van hun sociale rechten te vrijwaren.  Het kan niet de bedoeling zijn dat een deel van het normale loon uitbetaald wordt in allerlei voordelen in natura. Dit pak ik aan door een wettelijk kader te maken waarin een waaier aan sociale, ecologische, recreatieve en economische loonvoordelen worden aangeboden. Zo kunnen werknemers volgens hun eigen noden kiezen welke extralegale voordelen ze graag zouden ontvangen, en zijn werkgevers gerust dat ze cafetariaplannen correct aanbieden.  

Lees hier het volledige wetsvoorstel.

26-01-2021