15-01-2020

Personen met een handicap hebben gratis toegang tot de lage emissiezone (LEZ) in Antwerpen. Mensen met een laag inkomen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen, hebben recht op een verlaagd tarief. Als ze in de LEZ-zone wonen. Woon je twee straten verderop, dan heb je er geen recht op. Dat is een probleem, want ook deze mensen hebben hun auto soms écht nodig om zich te verplaatsen in de stad én het zijn juist die mensen die niet meteen over de middelen beschikken om een minder vervuilend voertuig aan te kopen. 

Ik kaartte dit vorige maand aan bij de schepen, maar hij heeft geen plannen om dit te veranderen. Zijn filosofie is dat iedereen die zich naar de LEZ wil verplaatsen maar er niet woont, zoveel mogelijk aangemoedigd moet worden om alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken. Voor mij is dit gewoon een voorbeeld van de zwakkeren in onze samenleving in de kou laten staan. Immers, heb je genoeg geld voor een nieuwe auto? Dan ben je wél welkom in Antwerpen. Heb je dat niet? Dan moet je het maar uitzoeken.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de schepen.