Al in 2018 bleek uit onderzoek van de sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen dat er bij de bewoners een grote nood is aan woonbegeleiding. De vraag naar woonbegeleiding was namelijk dubbel zo groot dan het aanbod. De situatie op het terrein is vandaag nog altijd erg. De bewoners zitten met hun handen in het haar. Ik legde deze nood opnieuw voor aan bevoegd schepen Meeuws. 

Vandaag bestaat er bij het Centrum voor Algemeen Welzijnwerk (CAW) een permanente wachtlijst van 30 tot 40 mensen die wachten op woonbegeleiding. Bewoners moeten gemiddeld 3 à 6 maanden wachten op de nodige ondersteuning en begeleiding. Vaak escaleert de situatie van de bewoners hierdoor verder. Ook de woonbegeleiders en het CAW zelf gaven aan dat de situatie onhoudbaar is. Om dak- en thuisloosheid te vermijden en de leefbaarheid in sociale woningen te verbeteren, moeten er dringend stappen ondernomen worden. Woonstabiliteit biedt namelijk een stevige basis om andere problemen aan te pakken. 

Nadat ik deze problematiek nogmaals signaleerde op de gemeenteraad, wierp schepen Meeuws op dat er al voldoende ondersteuningsmogelijkheden worden geboden door de stad. Ondanks hij bevestigde dat de wachtlijst voor woonbegeleiding lang is, komen er voorlopig geen nieuwe maatregelen. De schepen wacht op een Vlaams onderzoek naar de nood aan woonbegeleiding om extra middelen te krijgen om het probleem aan te pakken. Ik blijf dit nauw opvolgen. Wordt vervolgd...