29-06-2021 - Waar zouden we vandaag staan zonder de vele vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet tijdens de coronacrisis? Het is dankzij het engagement en inzet van deze vrijwilligers dat België zich Europees kampioen in het vaccineren tegen COVID-19 mag noemen. Mijn dankbaarheid voor hun harde werk is dan ook groot. Een tekort aan deze vrijwilligers dreigt nu de vaccinatietrein te laten stilvallen. Steeds meer mensen keren terug naar hun werk, vertrekken op vakantie of hebben het gevoel dat we onze doelstellingen op het vlak van vaccinaties al gehaald hebben. Dit is natuurlijk niet zo. Het blijft een race tegen de klok om alle inwoners zo snel mogelijk te vaccineren zodat ze beschermd zijn tegen het coronavirus. Ik vroeg dan ook aan de bevoegde schepen wat zij zal ondernemen om het aantal vrijwilligers in de vaccinatiecentra weer op te krikken. 

Ook in Antwerpen werd er al gewaarschuwd voor een tekort aan vrijwilligers, zeker nu de vaccinaties hun hoogtepunt bereiken. Ik stelde schepen Van Doesburg voor om naast een algemene oproep, ook meer stadsmedewerkers te mobiliseren om in het vaccinatiecentrum te werken. De schepen wil daarentegen inzetten op jobstudenten, met of zonder medische achtergrond.

Hoeveel vrijwilligers men tekort dreigt te komen, daar heeft de schepen momenteel geen zicht op. Het aantal vacatures hangt af van de functie en van de shift/dag/week/maand/aantal vaccins. Momenteel bestaan de aanmeldingen voornamelijk uit losse vrijwilligers in plaats van collectieve aanmeldingen. De stad onderzoekt enkele mogelijke pistes om collectieve aanmeldingen te bevorderen. Voor medische profielen werkt de stad samen met het consortium van thuisverpleegkundigen, de hoge scholen en de universiteit van Antwerpen.

We vinden het jammer dat de schepen niet wil inzetten op het aantrekken van stedelijke medewerkers voor het vaccinatiecentrum aangezien dit zeer belangrijk kan zijn om de vaccinatietrein niet te laten stilvallen. We hopen bovendien dat de stad een voldoende grote reserve aan vrijwilligers opbouwt die kunnen worden ingezet wanneer er een aantal van de huidige vrijwilligers dreigen uit te vallen. De vaccinaties mogen hierdoor niet in het gedrang komen.