24-11-2016

Discriminatie op basis van taal is een belangrijke barrière om zich op de arbeidsmarkt te kunnen integreren. Dat wordt soms onterecht gebruikt als een manier om bepaalde mensen te weren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een poetsvrouw een basiskennis Nederlands of Frans heeft, maar het is echter niet van belang dat zij een heel grondige kennis van de taal heeft.

In commissie vroeg ik aan de staatssecretaris of ze de klachten die ze krijgt, in verband met taal ontvangen, aan Unia zal toewijzen. Momenteel evalueert een commissie van experts de antidiscriminatiewetten. Zij zijn gevraagd om in 6 maanden tijd een eerste verslag te geven. Men zal dus eerst moeten wachten op het rapport van de commissie, vooraleer men verder actie zal ondernemen.

Ik vraag aan de staatssecretaris om zo snel mogelijk een instantie aan te duiden die deze klachten kan noteren en verwerken.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris pg. 18-20