Kamer zet belangrijke stap in aanpak opvangcrisis

27-10-2011

27-10-2011

Een bijna kamerbrede meerderheid heeft op 27 oktober het wetsvoorstel goedgekeurd betreffende nieuwe regels voor de opvang van asielzoekers. Belangrijk is dat er naast de verstrenging ook werk wordt gemaakt van een degelijk terugkeerbeleid voor uitgewezen asielzoekers.

De opvang wordt beperkt tot de eerste asielaanvraag, tenzij de nieuwe aanvraag ontvankelijk verklaard is, en eindigt op het moment dat het bevel om het grondgebied te verlaten uitvoerbaar wordt. Dat bevel zal nu vroeger, op het moment van het afwijzen van de asielaanvraag, gegeven worden. Er wordt vanaf dat moment een termijn gegeven van 30 dagen om het bevel uit te voeren.

Binnen die termijn wordt maximaal ingezet op de vrijwillige terugkeer, via de invoering van een terugkeertraject dat toelaat om de afgewezen asielzoeker veel intensiever te volgen. Vandaag is het al te vaak zo dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een papieren bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) aflevert, waarna Fedasil de uitgeprocedeerde asielzoeker uit het opvangcentrum zet. Op die manier wordt illegaliteit bijna aangemoedigd.

Met de nieuwe regeling willen we daar radicaal mee breken, en ook de geloofwaardigheid van het BGV herstellen. Tegenover de betere begeleiding en coaching van het terugkeertraject, staat dat de uitgeprocedeerde asielzoeker zijn engagement tot vrijwillige terugkeer ook zal moeten nakomen. Anders wordt het dossier overgedragen aan DVZ voor een gedwongen terugkeer en kan DVZ beslissen dat hij naar een gesloten centrum moet.

Voorts zal een asielzoeker die vermogend is, uitgesloten worden van opvang. En last but not least: het principe van één minister bevoegd voor migratie wordt in de wet ingeschreven.

Binnen het voorstel dat vandaag goedgekeurd werd, zit ook een nieuwe regeling voor EU-burgers die in kader van het vrij verkeer (dus niet de asielprocedure) naar hier komen. Er wordt voorzien dat EU-burgers tijdens de eerste maanden van hun verblijf niet naar het OCMW kunnen stappen en een leefloon eisen. Zo wordt soelaas geboden aan de overmatige belasting van onze OCMW’s in bepaalde steden.

Deze wijzigingen maken onze wetgeving moderner, efficiënter en doeltreffender. Het parlement neemt zo zijn verantwoordelijkheid en reikt de komende regering de middelen aan om de asiel- en opvangcrisis aan te pakken.

Mijn tussenkomst op de plenaire zitting.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.