11-07-2018

Afgelopen weekend keurde de plenaire vergadering van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) mijn resolutie goed, die niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen op de vlucht beter wil beschermen. Ik wil daar een duidelijk signaal mee geven, zeker met de heisa aan de Amerikaans-Mexicaanse grens en het Trump-beleid nog vers in het achterhoofd.

Wereldwijd zijn er ongeveer 173.800 niet-begeleide minderjarigen en kinderen op de vlucht. Ook in Europa steeg het afgelopen jaar het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen op de vlucht. In 2017 kwamen ongeveer 33.000 kinderen aan in Griekenland, Spanje, Italië en Bulgarije, waarvan 60% niet-begeleid was of gescheiden werd van familie. Gezinshereniging, lang verblijf in opvangcentra, maar ook de beperkte toegang tot diensten als sociale bescherming, onderwijs en informatie vormen de belangrijkste uitdagingen. 

Deze resolutie roept de OVSE-landen onder meer op om aangepaste opvang voor minderjarigen in te voeren en prioriteit te geven aan pleegzorg en kleinere voorzieningen (eenheden/units). Het benadrukt ook hoe belangrijk het is om in de vroegste fase een voogd te benoemen en ervoor te zorgen dat de minderjarigen kwalitatieve en uitgebreide informatie krijgen, maar ook toegang tot hun persoonlijk dossier. We dringen er bij de deelnemende landen ook op aan hun procedures beter te coördineren en hun richtlijnen met betrekking tot minderjarigen te harmoniseren, en daarbij rekening te houden met de veiligheid en de belangen van de minderjarige.

De resolutie vraagt daarnaast nog om kinderen voldoende te beschermen tegen mensensmokkel en andere vormen van uitbuiting. Maar, ook de scheiding van kinderen met hun familieleden aan grenscontroles en in de loop van de asielprocedures moet ten alle tijde vermeden worden. De procedures voor gezinshereniging moeten daarenboven versneld én vereenvoudigd moeten kunnen toegepast worden.

De OVSE Ad hoc Commissie Migratie trok sinds het begin van haar oprichting de kaart van kinderen op de vlucht, dit wil zeggen lang voor de persaandacht die de problemen aan de Mexicaanse grens kregen. In februari van dit jaar bracht de werkgroep nog een bezoek aan onze Belgische instellingen.

Ons land doet het goed op vlak van de opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Maar ook bij ons is er nog ruimte voor verbetering, zoals bijvoorbeeld bij de leeftijdsidentificatie.

Uitloper federaal werk

Dit voorstel is een internationale verderzetting van mijn federale werk rond niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De afgelopen legislaturen werden al verschillende van mijn voorstellen rond deze thematiek goedgekeurd. Eerder werd in juni 2011 op mijn initiatief de mogelijkheid toegekend aan NBMV om een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen. In maart 2014 kregen  NBVM uit EU-lidstaten ook recht op een beschermd statuut, wat aanvankelijk niet mogelijk was. Aan het begin van deze legislatuur werd mijn voorstel nog goedgekeurd dat het mogelijk maakt om twee procedures te combineren, waardoor de jongere nu kan genieten van de bijzondere bescherming en tegelijkertijd of op een later ogenblik de asielprocedure kan opstarten. Op die manier gaan er ook geen belangrijke elementen uit hun asielaanvraag verloren. Deze vaak goed geïntegreerde jongeren krijgen nu de bescherming waar ze recht op hebben.

Lees hier de resolutie.