Interimarbeid is wél oké voor gezinshereniging

13-01-2012

13-01-2012 

In de uitzending van Peeters & Pichal werd vandaag één bepaald aspect van de wet op de gezinshereniging onder de loep genomen, m.n. het inkomenscriterium waaraan moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging.

In de uitzending werd het voorbeeld gegeven van een man die interimarbeid deed en die volgens een uitspraak van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen hierdoor niet in aanmerking kwam. 

Ik wil daarbij verwijzen naar de memorie van toelichting van de wet én de voorbereidende besprekingen in de commissie Binnenlandse Zaken waarin duidelijk vermeld wordt dat elke arbeidsovereenkomst, ook interimarbeid, in aanmerking dient genomen te worden. Interimarbeid geldt dus ook als een bron van toereikende en regelmatige inkomsten.

 

Herbeluister de uitzending ven Peeters en Pichal.

 

Lees het artikel in het Belang Van Limburg.