Interimarbeid is ook werk

08-02-2012

08-02-2012

Vandaag heb ik Minister De Block ondervraagd over haar interpretatie van interimarbeid als criterium voor de gezinshereniging.

De huidige wet op de gezinshereniging vereist dat er inkomsten worden bewezen ten belope van 120 % van een leefloon gedurende een referentieperiode. Met deze vereiste wordt het recht op gezinshereniging een voorwaardelijk recht. Enkel wanneer men een gezin kan onderhouden, mag men zijn gezin in het buitenland laten overkomen.

Dit mag echter de menselijkheid en logica niet in de weg staan. Zo bleek tijdens een interview bij Peeters en Pichal op ... dat interimarbeid bij de dienst vreemdelingenzaken niet werd erkend als "langdurige" inkomsten. Ik vind deze redenering spijtig aangezien dit impliceert dat iemand die werkt (via interim) wordt bestraft ten opzichte van een uittrekkingsgerechtigde werkzoekende. Deze laatste kan namelijk wel aanspraak maken op het recht op gezinshereniging, zolang zijn uitkering meer dan 120 % bedraagt van een leefloon.

Hier kan u mijn parlementaire vraag vinden.