14-03-2019

Een handicap brengt vaak een verminderde zelfredzaamheid mee. Mensen met een handicap die problemen ondervinden bij dagdagelijkse activiteiten zoals koken, zichzelf aankleden of eten kunnen een integratietegemoetkoming krijgen. Dat is een tegemoetkoming die wordt toegekend om de meerkosten te dekken die mensen met een handicap hebben. Nu blijkt dat sommige OCMW’s bij de aanvraag voor een leefloon de integratietegemoetkoming meenemen in het sociaal onderzoek om de behoeftigheid van een persoon vast te stellen. De integratietegemoetkoming wordt dus mee in rekening gebracht bij de berekening van een leefloon.  

Dat klopt niet, want een integratietegemoetkoming dekt de kosten die een persoon met een handicap wél heeft en een persoon zonder handicap niet. Het is dus niet logisch dat die tegemoetkoming meegerekend wordt als inkomen waarvan men moet leven, het is juist de bedoeling dat het een extra tegemoetkoming is voor mensen met een handicap. Ik stelde dit daarom aan de bevoegde minister aan de kaak. De minister volgt mijn redenering, maar om dit te vermijden moet de wetgeving aangepast worden. Dat is niet evident in lopende zaken. Ik zet zo snel mogelijk verdere stappen en zal een wetsvoorstel indienen om het probleem op te lossen. Hopelijk kunnen we dat zo snel mogelijk na de verkiezingen stemmen.

Lees hier mijn vraag aan de minister.