De laatste weken horen we, steeds luider klinkende, alarmerende signalen over de aanhoudende droogte. Een droogte die we eigenlijk al enkele jaren aan het opbouwen zijn. De droogte- en hemelwatercoördinator van de provincie Antwerpen, de eerste in ons land, stelde dat de waterpeilen nu al bijna even laag staan als tijdens de droge zomers van 2018 en 2019. De sense of urgency is in deze voor iedereen duidelijk, er moet dringend gehandeld worden anders komt er straks gewoon geen water meer uit de kraan.

Klimaatadaptie hoeft niet ingewikkeld te zijn, in de aanpak van droogte kan er effectief gehandeld worden. Een heel aantal ingrepen liggen voor handen. Gelukkig namen we als stad al initiatieven. Zo werkte de stad een Waterplan uit om water op te vangen of sterk vertraagd af te voeren. Dat is uiteraard toe te juichen, maar dit plan leest toch vooral als een wat verre toekomstvisie. “We staan met onze neus nu vlak voor het probleem en daarin missen we op enkele acties na, toch echt de ambities op de (heel) korte termijn” aldus fractieleider Nahima Lanjri.

Zo legt CD&V vanavond op de gemeenteraad een motie neer om extra inspanningen tegen de droogte af te dwingen bij het Antwerps stadsbestuur. Onze fractie pleit daarin voor de invoering van een infiltratiebonus in de strijd tegen de droogte. Mensen zouden dan een bonus moeten krijgen voor het regenwater dat niet afgevoerd wordt naar het publieke domein, maar dat op het eigen domein infiltreert. Op stedelijk niveau is het idee van een infiltratiebonus een piste die we zelf snel in handen kunnen nemen. “We denken daarbij aan een extra stimulans bij de aanleg van groendaken. Groendaken die na aanleg niet uitgeven op een afwatering, maar op eigen domein infiltreren, zouden we dan een extra tegemoetkoming kunnen geven bovenop de reeds voorzien stedelijke premie. Daarnaast willen we het mogelijk maken om een groendak collectief aan te leggen. Immers, als je met bewoners elk je groendak tezamen laat aanleggen is het groter én goedkoper.  Zo maken we snelheid”, aldus Nahima Lanjri.

29-06-2020