16-10-2019

960 scholen schakelen incassobureau in om onbetaalde schoolfacturen te innen. Dat lijkt onbegrijpelijk, maar 70% van de Vlaamse scholen kampt met onbetaalde schoolfacturen. Schooldirecties krijgen het advies om de betalingen te spreiden, uitstel te geven en goed na te denken of sommige kosten wel noodzakelijk zijn. Toch werd er in 2017 zo’n 1.229.000 euro aan schulden geïnd via incassobureaus. In Antwerpen gaat het om 42 dossiers. Het probleem is niet alleen dat voor incasso wordt gekozen, maar dat er onbetaalde schoolfacturen zijn. Ik vroeg mij af hoe we Antwerpse scholen kunnen helpen hiermee.

 

Ik trok naar de commissie onderwijs en stelde de schepen voor om bijvoorbeeld te kijken naar het ‘Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS)’-project. Scholen die in dat project stappen worden begeleid om een kosten- en armoedebeleid uit te denken. In Antwerpen stapten sinds het begin van het project 3 jaar geleden 6 scholen in. STOS kan goede cijfers voorleggen: 39% van de scholen in het project kent een daling van de schoolkosten, 29% een daling van de onbetaalde schoolfacturen. Ik stelde daarom voor om vanuit Antwerpen het STOS-project mee te ondersteunen zodat bijkomende Antwerpse scholen kunnen instappen. Volgens de schepen wordt het STOS-project bekend gemaakt onder de Antwerpse scholen en zijn zij vrij om in het project te stappen. Zij kunnen ook hulp krijgen van de stad voor het project en dat is goed, maar het blijft toch belangrijk om dit nog verder onder de aandacht te brengen, want àlle Antwerpse scholen kunnen er wel bij varen.

 

Ik weet ook dat er in Antwerpen een scholenfonds bestond om leerlingen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen. Dit bestaat volgens de schepen nog steeds, maar ook dat moet beter gecommuniceerd worden, want niet alle ouders en betrokkenen weten dat dit er is. Verder vernam ik ook dat bijna de helft van de ouders betaalt voor schoolspullen die in principe gratis ter beschikking moeten worden gesteld door de school. Dat zorgt voor een nog hogere totale schoolfactuur. Ik stelde daarom voor om aan het begin van het jaar eerst een brief te versturen met wat gratis is, zodat ouders niet alvast spullen kopen die later gratis door de school aangeboden moeten worden.

Mijn volledige tussenkomst vind je hier