15-04-2020

We vroegen vorige maand de burgemeester naar het toezicht op de kansspelinrichtingen in onze stad. We hebben dan (nog) wel geen casino op Antwerps grondgebied, maar we delen de bezorgdheid van vele organisaties rond de wildgroei aan kleinere gokkantoren. De federale wetgeving zorgt voor een streng kader rond de kansspelinrichtingen en lokaal is er de uitbatingsvergunning die alles in goede banen moet leiden. We waren vooral benieuwd hoe de stad zelf, proactief, aan de slag gaat om overtreders op te sporen. Uit het antwoord dat we ontvingen, blijkt alvast dat de stedelijke diensten de opvolging van de kansspelwet zeer streng opnemen. Er zijn verschillende diensten bij stad en politie die op pad gaan om de kansspelinrichtingen per wijk en periodiek te controleren. Er wordt eveneens reactief gecontroleerd op basis van meldingen en (overlast)klachten. Ook bij het advies dat de stad moet geven bij kansspelinrichtingen die vergunningsplichtig zijn, volgens de kansspelwet, is er een uitgebreide procedure die nauwgezet wordt gevolgd.

 We waren enkel verbaasd dat er, ondanks de veelheid aan gokkantoren in onze stad, in 2019 geen enkel illegaal gokkantoor werd opgespoord en gesloten. We blijven de aanwezigheid van gokkantoren in onze mooie stad verder opvolgen. Want we geloven sterk dat de aanwezigheid in het straatbeeld ook voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld jongeren kan leiden tot een verslavingsproblematiek.

Lees hier mijn vraag en het antwoord.