11-12-2019

Woensdag 11 december wordt in de Kamer het wetsvoorstel (55-0654)  besproken van Kamerlid Nahima Lanjri. Daarmee wil ze slachtoffers van intrafamiliaal geweld na gezinshereniging beter beschermen in plaats van ze dubbel te straffen.

Wanneer een koppel zich in België herenigt, moet het aan een heel aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de gezinshereniger bewijzen dat hij voldoende inkomsten heeft, voldoende huisvesting en een ziekteverzekering. Ook moet het uiteraard gaan om een echte relatie, geen schijnrelatie, en moet men samenwonen. Deze voorwaarden kunnen 5 jaar lang gecontroleerd worden. Wie niet meer voldoet aan één van de voorwaarden, riskeert zijn verblijfsvergunning te verliezen.

Helaas zien we dat de overgekomen partner soms slachtoffer is van intrafamiliaal geweld. Om te vermijden dat hij of (meestal) zij bij de partner blijft, enkel en alleen omdat men anders niet meer aan de voorwaarden voldoet om in ons land te mogen verblijven, bestaat er in principe een regeling om dergelijke slachtoffers te beschermen. 

Een kleine groep valt echter nog steeds buiten de huidige regeling. Het CD&V-voorstel van Lanjri en haar collega Demon, voorziet nu voor deze groep een specifieke bescherming zodat ook deze slachtoffers van intrafamiliaal geweld niet in de kou blijven staan.

CD&V vraagt hiervoor al lang een oplossing. Al tijdens de vorige legislatuur diende Nahima Lanjri haar voorstel hieromtrent in. Er werd toen echter geen meerderheid gevonden. 

Ik hoop dat nu iedereen inziet dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld niet dubbel gestraft mogen worden: nu hebben ze geweld ondergaan én verliezen velen ook nog eens hun verblijfsvergunning.   Dat mag niet.  Slachtoffers van intrafamiliaal geweld mogen niet dubbel gestraft worden, ze moeten beschermd worden. Als de wil er bij iedereen is, kunnen we door de goedkeuring van mijn voorstel,  dit onrecht snel stoppen.