12-05-2020

Een dakloze slaapt een nacht bij een vriend in Antwerpen. Hij wil zich aanmelden bij het OCMW om een leefloon aan te vragen en maakt een afspraak bij het OCMW in Antwerpen. Maar tegen de datum van de afspraak logeert hij niet meer bij die vriend in Antwerpen, maar bij een familielid in Mechelen. Het OCMW van Antwerpen stuurt hem dus door naar het OCMW in Mechelen, waar hij opnieuw een afspraak maakt. Alleen, tegen de tijd dat hij naar die afspraak moet, slaapt hij weer ergens anders. Dit is geen alleenstaand geval, maar wel een situatie die blijft duren. Ik vroeg daarom aan de minister om een omzendbrief te versturen naar de OCMW’s om hier duidelijkheid over te verschaffen, want ook iemand die geen vast verblijfplaats heeft, heeft recht op maatschappelijke integratie en hulp van het OCMW.

Volgens de minister voorziet de wetgevig een bijzonder bevoegdheidsregel voor de daklozen zodat het bevoegde OCMW de dakloze helpt en hem niet doorstuurt naar een ander OCMW. Het OCMW van de gemeente waar de persoon gewoonlijk verblijft, ook als hij er niet permanent verblijft of als hij ingeschreven is in een andere gemeente, is bevoegd. Als het onmogelijk zou blijken om de feitelijke verblijfplaats van de dakloze te achterhalen, is het OCMW waar de dakloze zijn steunaanvraag heeft ingediend bevoegd. Indien er een betwisting is tussen twee OCMW’s kan beroep gedaan worden op de Dienst Bevoegdheidsconflicten van de POD Maatschappelijke Integratie.

De minister stelt dat de POD Maatschappelijke Integratie al verschillende documenten heeft voorzien, zowel voor de OCMW’s als een gids voor daklozen zelf, om dit te verduidelijken. Hij stelt dan ook dat een afzonderlijke omzendbrief tot verwarring zou kunnen leiden. Hij zal daarentegen de POD vragen om de OCMW’s opnieuw te sensibiliseren hierover.

 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.