Ik ga voluit voor Borgerhout

24-05-2012

24-05-2012

Ik heb de uitdaging aanvaard om ook vanuit CD&V hard te blijven mee timmeren aan een beter Borgerhout, en zal daarom de lijst van onze formatie trekken. We gaan die verkiezingen in Borgerhout in met een eigen CD&V-formatie. Ik neem meteen ook afscheid van de gemeenteraad, waarin ik aan het einde van dit jaar achttien jaar zal hebben deelgenomen aan het bestuur. Ik kan ook met trots terugkijken op die periode, ik heb mee aan de kar getrokken en initiatieven gelanceerd waarop ik trots ben: de Witte Tornado’s, Dag-schatje-plekjes (kiss-en ride aan crèches en scholen), de Velo Antwerpen, de strijkwinkels, PINA (inburgeringscursussen voor nieuwkomers). Ik neem niet deel aan de stadslijst – een samengaan tussen CD&V en SP.A – maar zal hem wel steunen, omdat ik vind dat CD&V sterk uit de stembusslag moet komen, om een rol van betekenis te spelen in onze stad.