Ik ga voluit voor Borgerhout

03-05-2012

03-05-2012

De voorbije dagen hebben de media er nog eens een streep aandacht aan besteed, en ik bevestig het hier nog eens graag. Ja, ik ga bij de volgende verkiezingen voluit voor mijn gemeente, mijn district Borgerhout.

Ik heb de uitdaging aanvaard om ook vanuit CD&V hard te blijven mee timmeren aan een beter Borgerhout, en zal daarom de lijst van onze formatie trekken. We gaan die verkiezingen in Borgerhout in met een eigen CD&V-formatie. Ik neem meteen ook afscheid van de gemeenteraad, waarin ik aan het einde van dit jaar achttien jaar zal hebben deelgenomen aan het bestuur. Ik kan ook met trots terugkijken op die periode, ik heb mee aan de kar getrokken en initiatieven gelanceerd waarop ik trots ben: de Witte Tornado’s, Dag-schatje-plekjes (kiss-en ride aan crèches en scholen), de Velo Antwerpen, de strijkwinkels, PINA (inburgeringscursussen voor nieuwkomers). Ik neem niet deel aan de stadslijst – een samengaan tussen CD&V en SP.A – maar zal hem wel steunen, omdat ik vind dat CD&V sterk uit de stembusslag moet komen, om een rol van betekenis te blijven spelen in onze stad.

Toch zal mijn volle aandacht in eerste instantie gaan naar de eigen formatie in Borgerhout. Ik ben in Borgerhout geboren en heb er heel mijn jeugd- en studiejaren doorgebracht. Ik heb enkele jaren in Wilrijk gewoond, maar 12 jaar geleden kwam ik opnieuw in Borgerhout wonen, vlak achter de Turnhoutsebaan. Als inwoonster beleef ik Borgerhout alle dagen voluit. Ik weet dat hier werk aan de winkel is, in een Borgerhout dat de voorbije jaren opnieuw meer adem heeft gevonden, maar waar de situatie nog zeer precair is. Jonge gezinnen en hun kinderen verdienen meer (school)ondersteuning, de werkloosheid is hier nog dramatisch hoog, en ook ons economisch en middenstandsleven heeft nog meer push nodig. De mobiliteit is de laatste maanden een echt brandpunt van discussie geworden, en zal terecht ook een verkiezingsitem zijn. Mijn standpunt daarin is ‘moderato’, dat betekent dat ik een evenwicht wil tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Ik wil niet dat onze straten versmacht worden onder het verkeer, maar wil evenmin dat onze wijken quasi volledig worden afgesloten van auto’s. Velen onder ons hebben de wagen gewoon nodig voor hun dagelijks leven.  Maar over ons programma en onze ploeg vertel ik u later meer.

Vanuit een sterke positie in het Borgerhoutse district kan ik samen met CD&V ijveren voor meer aandacht voor Borgerhoutse dossiers. Dat ik al jaren parlementslid ben, en ook nog steeds mijn persoonlijkheid zal kunnen uitspelen in de stad Antwerpen, maakt dat Borgerhoutse dossiers hoger op de agenda kunnen komen. Ik wil vooral vooruitgang voor ons district. Met bijna 44.000 inwoners, en een zeer jong publiek, hebben we recht op een mooie toekomst.

Hier kan u nog het artikel uit de GVA vinden.

Hier kan u het artikel uit het Nieuwsblad vinden.

CD&V Borgerhout: Wie zijn ze, waarvoor staan ze en wat drijft hen ? Bezoek dan onze vernieuwde website van CD&V Borgerhout.