24-09-2019

Goed nieuws: we leven gemiddeld langer dan pakweg 50 jaar geleden. Dat is positief! Maar dat zorgt ook voor meer kosten voor pensioenen en de gezondheidszorg. De komende vijf jaar zal er meer dan 6 miljard euro nodig zijn om dat te betalen. Tegen 2040 kost dit zelfs minstens 17 miljard extra. Een enorme uitdaging, maar of je nu in de meerderheid of in de oppositie zit, het is onze collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de pensioenen ook in de toekomst betaald kunnen worden en dat die pensioenen ook hoog genoeg zijn. Wij hebben met CD&V een plan om dat aan te pakken. Dat heb ik vanmorgen in De Ochtend op Radio 1 en in de commissie Sociale Zaken toegelicht. Dat plan bestaat uit drie delen. Eén: we zorgen dat meer mensen aan het werk gaan. Twee: we zorgen dat de productiviteit stijgt. En drie: we houden mensen langer aan het werk. Een hele boterham en misschien denkt u wel: hoezo langer werken? Kan ik dat wel?

  • Meer mensen aan het werk. We pakken de mismatch op de arbeidsmarkt aan via opleidingen, begeleiding op maat en zorgen dat er meer mensen aan de slag gaan. Niet alleen werklozen, maar ook mensen met een leefloon, langdurig zieken, invaliden en mensen zonder uitkering moeten we toeleiden naar werk.

  •  Stijging van de productiviteit. We moeten niet nog harder gaan werken of mensen gaan uitpersen, maar we moeten slimmer gaan werken. Dat kan bijvoorbeeld door levenslang leren te stimuleren maar ook door files aan te pakken. Want als we met z’n allen urenlang in de file staan, dan zijn we ook niet productief.

  •  Mensen langer aan het werk. Onze levensverwachting is gestegen. We blijven ook langer gezond. We kunnen dus ook langer blijven werken dan vroeger. De effectieve pensioenleeftijd is op dit moment gemiddeld 62 jaar. Sommige stoppen vroeger, anderen later. Om een volledig pensioen te krijgen moet je 45 jaar werken. Daar geraken veel mensen niet aan. Daarom moeten we mensen aanmoedigen om langer te werken zodat ze een hoger pensioen krijgen.

Herbeluister mijn toelichting op Radio 1 hier