29-11-2019

 

Nahima Lanjri (CD&V) geeft stad onvoldoende op controle kwaliteit boetes en op begeleiden ambtenaren die boetes uitschrijven

Wie in Antwerpen beroep aantekent tegen een GAS-boete voor overlast, krijgt in de helft van de gevallen gelijk. Bij de GAS-boetes voor parkeerovertredingen, blijkt bij protest door de beboete persoon één op de vier boetes niet correct. De GAS-ambtenaren zelf zien na interne kwaliteitscontrole 40% van hun vastgestelde overtredingen in de papiermand belanden. Nahima Lanjri (CD&V) stelt dat Antwerpen dringend het beleid van de GAS-boetes moet evalueren en de GAS-ambtenaren veel beter moet begeleiden.

Nahima Lanjri, gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor CD&V, vroeg bij het Antwerpse stadsbestuur de meest recente gegevens van de GAS-boetes op.

Uit het antwoord van de stad Antwerpen blijkt dat in Antwerpen in 2017 en 2018 respectievelijk 9.566 en 9.543 GAS-boetes werden uitgeschreven voor overlast. Dat komt neer op gemiddeld 26 GAS-boetes per dag. Het gaat om bekeuringen de werden opgesteld voor beschadigingen, bevuilen van de straat, verstoren van de openbare rust, schending van het alcoholverbod, niet naleven van de brandveiligheid enz. De boetes werden opgesteld door de lokale politie en de stedelijke dienst Maatschappelijke Veiligheid/Stadstoezicht.

Op hun beurt stelden de parkeerwachters van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen en de lokale politie in 2017 en 2018 ook 114.027 en 153.416 (GAS)-PV’s voor parkeerovertredingen op. Omgerekend 312 en 420 GAS-bekeuringen per dag dus voor parkeerovertredingen in 2017 en 2018.

De burgemeester zegt op vraag van Nahima Lanjri ook dat al die boetes aan een kwaliteitscontrole worden onderworpen door de afdeling Maatschappelijke Veiligheid/Bestuurlijke Handhaving. Daar voert de sanctionerend ambtenaar vervolgens nog een controle uit op eventuele inhoudelijke tekortkomingen en procedurefouten.

 Na deze kwaliteitscontroles werden er in 2017 6.059 en in 2018 5.836 effectieve overlast GAS-PV’s formeel uitgeschreven, zo’n 60% van de aanvankelijk opgestelde PV’s. Tegen de effectief uitgeschreven GAS-boetes, gingen zo’n 15% van de beboeten in beroep. Na onderzoek van de ingediende beroepen bleek in 2017 en 2018 samengeteld de helft van die PV’s ongegrond of foutief.

Indien we dezelfde oefening doen voor de parkeerovertredingen, waar in 2017 en 2018 respectievelijk 9.094 en 12.092 beboeten een bezwaar indienden, zien we dat respectievelijk 2.327 en 3.264 indieners, ofwel ruim 1 op de 4 hun gelijk haalden.

Dit zijn toch wel hallucinante cijfers! Allereerst stel ik vast dat bij de GAS-boetes voor overlast zo’n 40% niet door de eerste kwaliteitscontrole van de stad geraakt. Anders gezegd, op straat wordt een zogenaamde GAS-overtreding vastgesteld, maar achteraf blijkt daarvan 40% niet terecht of juist te zijn vastgesteld.  Wie nadien tegen de uitgeschreven GAS-boete beroep aantekent, krijgt in de helft van de gevallen gelijk. Want die boete blijkt foutief of ongegrond. Bij de parkeerboetes haalt 1 op 4 van de beboete personen gelijk. En dit nadat deze boetes al door een dubbele kwaliteitscontrole passeerden. Ik kan alleen maar vaststellen dat de burgemeester zijn handhavingsbeleid niet onder controle heeft. Deze cijfers tonen duidelijk ernstige tekortkomingen aan bij zowel het uitschrijven als de kwaliteitscontroles voor GAS-PV’s voor parkeerovertredingen en overlast.

 Ook worden geen cijfers bijgehouden van het aantal gegrond verklaarde beroepen per GAS-ambtenaar. Op deze manier kunnen de diensten dus ook niet gericht deze ambtenaren begeleiden en bijscholen, om de eventuele tekortkomingen versneld weg te werken. Wat nochtans nodig is.

Het is overduidelijk dat er nood is aan een betere registratie van gegevens per GAS-ambtenaar en vooral aan goede begeleiding en bijscholing van deze ambtenaren om te vermijden dat er teveel onterechte boetes worden uitgeschreven.

 Op de volgende gemeenteraad zal de CD&V-fractievoorzitter daarom aandringen om  hier concreet werk van te maken.

Daarenboven is dit vermoedelijk maar het topje van de ijsberg. Heel veel mensen durven niet in beroep gaan tegen een GAS-boete of zijn niet in staat om hiertegen in beroep te gaan. Omdat zij niet mondig genoeg zijn, of onvoldoende beslagen zijn in de wetgeving om een goed gemotiveerd beroep in te dienen. Zo worden de zwakkeren in onze samenleving extra hard getroffen.

Lees hier het artikel in de Gazet van Antwerpen. 

Bekijk hier de schriftelijke vraag. 

Bekijk hier een voorbeeld van een bezwaar tegen een GAS-boete. 

Beluister hier mijn interview op Radio 2.