04-06-2020

Zonet keurde de plenaire vergadering van de Kamer het wetsvoorstel van Groen en CD&V goed dat het recht op 15 weken zwangerschapsrust waarborgt in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Kamerleden Evita Willaert (Groen) en Nahima Lanjri (CD&V) reageren tevreden: “Een grote onrechtvaardigheid wordt weggewerkt. De regeling bestrafte de vrouwen die ongewild eerder moeten stoppen met werken, voor hun eigen gezondheid of die van hun kind. Wat de omstandigheden ook zijn, zwangerschapsverlof zal voortaan altijd 15 weken bedragen.”

                                                                                                                                                                            

In ons land hebben vrouwen recht op vijftien weken moederschapsverlof. Daarvan moet verplicht één week voor de uitgerekende bevallingsdatum worden opgenomen. Hierdoor blijven er nog maximaal veertien weken postnatale rust over.

Willaert: “Uit cijfers van Rekenhof blijkt dat 10% van de vrouwen aan moederschapsrust inboette door ziekte voor de bevalling. Dat is niet goed voor de moeder en het kind. En ons land bengelt met 15 weken moederschapsrust sowieso al onderaan in Europa. Nu kan dat dank zij ons voorstel niet meer verminderd worden door ziekte of werkloosheid voor de bevalling.

Lanjri: “Wie voor de bevalling bijvoorbeeld een aantal weken ziek werd of – al dan niet tijdelijk - werkloos was, verloor die weken aan moederschapsverlof na de geboorte. Daardoor moesten heel wat mama’s al na negen weken terug aan het werk, terwijl ze hadden gerekend op 14 weken bevallingsrust.  Met dit wetsvoorstel garanderen we het recht op postnatale rust voor alle mama’s.”

Er wordt nu ook rekening gehouden met de coronacrisis. Vrouwen die tijdelijk werkloos worden omwille van overmacht hebben voortaan ook recht op 15 weken zwangerschapsrust. Tot slot, zullen ook vrouwen die preventief van de werkvloer verwijderd worden omdat hun job te grote risico’s inhoudt voor de zwangerschap, zoals bij bijvoorbeeld leerkrachten of verpleegsters het geval is, kunnen rekenen op 15 weken zwangerschapsrust.

 

Brede steun

Met deze goedkeuring wordt een brede vraag in de maatschappij ingelost. Zowel de Vrouwenraad, de Gezinsbond, de vakbonden en de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) waren vragende partij. Eerder had de Nationale Arbeidsraad (NAR), waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, reeds een positief advies gegeven. 

Lees hier mijn tussenkomst. 

Ik was op Q-music. Luister hier

Bekijk hier een stukje uit mijn tussenkomst: