27-03-2018

Om de gezondheidskloof tussen arm en rijk te verkleinen, is het belangrijk dat er betaalbare medische zorg is voor iedereen. Sommige mensen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Ik pleit voor een automatische toekenning van die rechten. De jongste jaren zijn er inspanningen geleverd om waar mogelijk de verhoogde tegemoetkoming automatisch toe te kennen. Voor mensen waarbij dat niet automatisch kan, is in 2014 het systeem ingevoerd waar na een analyse van fiscale gegevens wordt nagegaan of iemand recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Ik heb minister van Sociale Zaken Maggie De Block gevraagd of die aanpak resultaat oplevert en of er nog verbeteringen mogelijk zijn.

De minister antwoordde dat het systeem wordt geëvalueerd o.m. door het RIZIV. Er wordt nagegaan of de proactieve detectie van gezinnen wiens fiscale inkomsten lager zijn dan het grensbedrag aan inkomsten om een verhoogde tegemoetkoming te genieten nog moet worden herhaald of moet worden uitgebreid. Tegelijk wordt bekeken of de administratie eenvoudiger kan. Ook voor andere sociale voordelen is bekeken of ze eenvoudiger kunnen worden toegekend. Het gaat over de inkomensgarantie voor ouderen, het recht op een studiebeurs en het recht op verhoogde kinderbijslag.

Het is goed nieuws dat deze evaluatie gebeurt. Met de resultaten kunnen mutualiteiten en andere partners aan de slag om een nog grotere doelgroep te bereiken. Nog belangrijker is dat er verder wordt gewerkt aan de automatische toekenning.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.