Gezocht: evenwichtige wijkcirculatieplannen voor Borgerhout

25-04-2012

25-04-2012

De laatste tijd is er nogal wat tumult over de wijkcirculatieplannen in Borgerhout.  Deze week nog over het wijkcirculatieplan intramuros zuid, het gedeelte tussen de Turnhoutsebaan en de Plantin-en Moretuslei.

Eerst en vooral: vorig jaar al werd in de districtsraad, een wijkcirculatieplan goedgekeurd voor dat deel van Borgerhout.  Er waren heel wat minpunten in het plan, dus het was met lange tanden dat CD&V het goedkeurde. Heel wat buurtbewoners lieten van zich horen en protesteerden tegen het plan.  Vooral de bewoners van de Kroonstraat, een smalle straat met nu al teveel verkeer, vreesden dat ze nog meer auto’s zouden moeten verwerken door het knippen van de doorgangen tussen de Turnhoutsebaan en Plantin-en Moretuslei aan het Moorkensplein en ook aan het Giraffenplein.

Toen het plan aan de gemeenteraad werd voorgelegd ter goedkeuring, hebben we ons daar vanuit CD&V, tegen verzet en verder overleg gevraagd.

In afwachting van een definitieve beslissing werd alvast een proefopstelling gedaan ter hoogte van de Helmstraat. Men wil weten of er minder verkeer door de Kroonstraat zou rijden indien het laatste stuk van de Helmstraat zou afgesloten worden voor het verkeer richting Turnhoutsebaan. 

Begin dit jaar lekte plots een lussenplan uit van de districtsschepen van Groen waarbij  de volledige wijk in tweeën zou worden gedeeld.  ‘Een Berlijnse muur als het ware!  Ze wilden dit doen om niet langer auto’s van de Turnhoutsebaan naar de Plantin- en Moretuslei te laten rijden. Ze wilden af van dat sluipverkeer door de wijk en stelden daarom voor om elke doorgang te ‘knippen’.  Dan zou je vanop de Turnhoutsebaan geen enkele straat meer kunnen nemen richting Plantin-en Moretuslei en omgekeerd ook niet’, aldus gemeenteraadslid Nahima Lanjri, die zich verzette. Ze vindt het plan onheus, omdat bewoners die aan de ene kant van de Kroonstraat wonen niet meer aan het einde van die straat geraken, tenzij ze daarvoor de Turnhoutsebaan nemen, dan de Singel en dan terug de Plantin-en Moretuslei. Een route die 6 keer langer is, zonde twijfel  voor stilstaand verkeer op de Turnhoutsebaan zal zorgen, en dus ook allesbehalve goed is voor het milieu.

De politica vervolgt: ‘Wij kunnen  niet leven met voorstellen die geen rekening houden met een totaalvisie, en die vooral geen oog hebben voor alle bewoners uit de buurt. Natuurlijk zouden we in onze Borgerhoutse wijken ook graag meer fietsen zien.  Natuurlijk zien we in onze Borgerhoutse straten liever nog meer voetgangers.  We moeten dat zelfs zoveel mogelijk stimuleren. Als het kan: de auto aan de kant en de fiets op of even te voet. Maar, de auto heeft ook zijn plaats. Een gezinsleven zonder auto is vandaag quasi ondenkbaar. Werken, winkelen, kinderen wegbrengen naar school, de turnkring of voetbal, … niet iedereen heeft het geluk dat vlakbij huis te kunnen doen. Niet iedereen heeft een job om de hoek of in de stad, en die mensen moeten ook op hun werkplek geraken. Het plan zou ook een aantal handelszaken veel moeilijker bereikbaar maken. En dat betekent, minder klanten, en op termijn deuren dicht. En aan bloeiende handelszaken hebben we nu bepaald geen overschot in Borgerhout.’.

En wat gezegd van senioren, die voor hun verplaatsingen soms ook beroep doen op hun auto, al was het maar omdat ze iets minder vlot te been zijn?   Mogen we het ook nog opnemen voor deze groepen, of nemen we het in Borgerhout enkel en alleen op voor de fietser?  

Wij zijn voor evenwichtige verkeersplannen, die zowel naar auto’s, openbaar vervoer, fietsers, voetgangers kijken. Een goed wijkcirculatieplan houdt rekening met de bereikbaarheid voor bewoners en diensten die dat effectief nodig hebben, maar weert zo veel als mogelijk het doorgaande verkeer.

We moeten dus werken aan een infrastructuur die enerzijds auto’s toelaat indien echt nodig. Anderzijds moeten we er voor zorgen dat voor doorgaand verkeer de andere alternatieven dan woonstraten aantrekkelijker zijn.  

Daarom gingen we ook eind april niet akkoord op de districtsraad.  Men was toen van plan het oude wijkcirculatieplan met dus de Kroonstraat als enige doorgangstraat, terug in te trekken.  Voor de CD&V geen probleem, reeds eerder hadden we ons tegen dat plan verzet. Maar, het was de bedoeling om tegelijkertijd door te gaan met het volledig autovrij maken van het Moorkensplein. En daar wringt het schoentje. Wie nu al zegt dat het plein 100 % verkeersvrij wordt, doet  een voorafname op het wijkcicrculatieplan. Eigenlijk trek je dat wijkcirculatieplan dan slechts gedeeltelijk in.  Het gevolg zou dan zijn dat de Kroonstraat of een andere straat al het verkeer moeten verwerken.  En nogmaals: wij willen ook een aangenaam en als het even kan, autovrij plein, maar dan moeten er tegelijkertijd beslissingen genomen worden over waarheen met dat verkeer.  En daarom moet je het ganse plan kunnen hertekenen en niet slechts een klein gedeelte.