Personen die betrokken zijn bij discriminatie in de brede zin van het woord, pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk zullen beter beschermd worden. Het is een goede zaak want op deze manier zullen bv. collega’s op het werk minder drempels ervaren om openlijk hun steun te betuigen aan het slachtoffer, zonder achteraf represailles of negatieve gevolgen te ondervinden. Dit wetsontwerp werd tijdens de eerste commissie sociale zaken van 2023 in het Parlement besproken.

 

Vandaag geldt bescherming alleen voor slachtoffers en formele getuigen. De huidige wetgeving is dus te strikt en stelt teveel vereisten voor een formele getuige om bescherming te krijgen. Deze vereisten worden door dit nieuwe wetsontwerp geschrapt en het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar o.a. collega’s die de klacht ondersteunen zonder formeel getuige te zijn. Ook dienstboden en huispersoneel zullen voortaan kunnen genieten van de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Dus concreet houdt dit wetsontwerp in dat werknemers beschermt zullen worden tegen alle mogelijke negatieve gevolgen die werkgevers zouden kunnen nemen na een klacht, zoals bijvoorbeeld ontslag, weigeren van een promotie.

Ik ben tevreden dat er hier eindelijk werk van wordt gemaakt en dat mensen op de werkvloer zo minder negatieve gevolgen zullen ondervinden. Want enerzijds zullen getuigen en steunbetuigers een betere bescherming krijgen, anderzijds worden zo ook slachtoffers van geweld en pesterijen of van ongewenste seksuele intimidatie beter beschermd. Het creëren van een veilige werkomgeving is cruciaal om het werkgeluk te verhogen en het psychologisch lijden door bv. aanhoudende pesterijen een halt toe te roepen. Dit is vandaag nog steeds hoognodig aangezien de recente gebeurtenis bij NET Brussel.

Ervaar je zelf discriminatie, racisme of sexisme op de werkvloer? Dan is het belangrijk om dit te melden.

  • Ervaart u discriminatie (afkomst, handicap, leeftijd…) op het werk? Klik dan hier 
  • Ervaart u discriminatie op vlak van gender? Klik dan hier of hier.