12-09-2017

Voor bepaalde soorten verblijfsaanvragen is het verplicht een retributie te betalen tot dekking van de administratieve kosten voor behandeling van de aanvraag. Hoewel sommige studenten een vrijstelling genieten, omdat zij een studie- of onderzoeksbeurs krijgen via één van de door de overheid erkende financieringskanalen, zorgt deze retributie voor een verhoogde drempel om in België te komen studeren of onderzoek te komen verrichten. Ik heb een wetsvoorstel ingediend zodat geen enkele buitenlandse student of onderzoeker aan onze universiteiten en hogescholen nog de taks van 200 euro moet betalen die door de administratie wordt aangerekend voor de afwikkeling van de verblijfsaanvragen. Als we het internationaal karakter van ons hoger onderwijs willen versterken, mogen we geen talent mislopen. 

Lees hier mijn wetsvoorstel.

Pers

Lees hier het artikel in De Morgen.