16-10-2019 

Scholen kampen al langer met een leerkrachtentekort. De afgelopen vijf jaar verdubbelde dat tekort zelfs. Op dit moment staan er bij de VDAB 1.337 vacatures open voor leerkrachten. In Antwerpen zijn dat 97 vacatures in het secundair en 95 in het basisonderwijs. Dat zijn bijna 200 klassen die geen les krijgen, vaak voor weken of maanden aan een stuk. Dat tekort aan leerkrachten heeft verschillende oorzaken, zoals jobonzekerheid, mobiliteitsproblemen, uitstroom door vergrijzing, angst voor diversiteit en het loon. Het moet dus ook op verschillende manieren en niveaus aangepakt worden. Ook Antwerpen kan en moet iets doen.

 

Ik vroeg de Antwerpse schepen daarom om haar plannen. In het bestuursakkoord engageerde het stadsbestuur zich om startende leerkrachten beter te begeleiden en mensen uit de privésector aan te trekken als leerkracht. Ik wilde weten welke maatregelen zij al genomen heeft hiervoor en of er ook wordt ingezet om het mobiliteitsprobleem en de ‘angst’ voor diversiteit aan te pakken. In het schooljaar 2018-2019 werd ook een pilootproject ‘Lerarenplatform’ gestart waarin je als leerkracht een tijdelijke aanstelling krijgt voor een jaar. Het project is verlengd in 2019-2020. Ik wilde weten of de scholen in Antwerpen hieraan meedoen, want het gaat uitval door jobonzekerheid tegen.

 

De schepen deelde mee dat er verschillende projecten aan de gang zijn om vormingen en coaching te geven aan bestaande en nieuwe leerkrachten, onder andere over diversiteit en lesgeven in een grootstedelijke context. Dat is positief. Ze gaf ook mee dat in het basisonderwijs enkele Antwerpse scholen uit het stedelijke net meedoen aan het lerarenplatform. In het secundair onderwijs blijkt dat geen enkele stedelijke Antwerpse school meedoet. De schepen vertelde mij dat zij daarover in gesprek zal gaan met de minister van Onderwijs. Daar ben ik blij om, want het is belangrijk om leerkrachten te motiveren niet van job te veranderen. Toch blijf ik wat op mijn honger zitten, ik mis of die projecten ook echt een positief effect hebben op het lerarentekort. Antwerpen alleen kan dat natuurlijk niet oplossen, maar we kunnen en moeten wel ons steentje bijdragen. Ik blijf de schepen daarom regelmatig aan de mouw trekken om de vooruitgang in het oog te houden.

Beluister hier mijn tussenkomst.