28-04-2020

De vrijwilligerswetgeving vertoont nog enkele hiaten waardoor veel misbruiken ontstaan, onder de radar blijven en dus niet gesanctioneerd worden. Commerciële organisaties met winstoogmerk kunnen geen vrijwilligers inzetten. Toch zijn er organisaties, bijvoorbeeld woonzorgcentra, die dit toch doen door aparte vzw’s op te richten. Vrijwilligers nemen soms zelfs taken over om te besparen op personeelskosten. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Vrijwilligers in zulke constructies weten vaak ook niet dat zij werken voor een commerciële organisatie en dat dit eigenlijk niet toegelaten is. De vrijwilligers kunnen niet echt ergens terecht met hun problemen en klachten, en organisaties die vrijwilligers zo inzetten blijven buiten schot. Het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk pleit daarom al een tijdje voor een meldpunt dat klachten over schendingen van de vrijwilligerswet registreert en actie kan ondernemen bij misbruiken. Ik vroeg de minister of hij voorstander was van zo’n meldpunt en op welke andere manieren zulke misbruiken aangepakt kunnen worden. De minister stelt dat personen die menen dat er misbruik gemaakt wordt van het vrijwilligersstatuut of dat zij arbeid verrichten die onder het werknemersstatuut vallen terecht kunnen bij de inspectiediensten van de RSZ. Bij cumulatie van het werknemersstatuut en vrijwilligerswerk kan men terecht bij de Externe diensten van Toezicht Sociale Wetten. Ik vind het jammer dat de minister niet wil ingaan op de vraag voor een meldpunt. Maar ik blijf ervoor gaan.

 

Lees hier mijn vragen en het antwoord van de minister.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.