Post-corona nadert. Tijd om achterom te kijken en te leren uit deze crisis. Federaal werd een taskforce opgericht om de exit-strategie uit deze crisis voor te bereiden. Gaandeweg werd ook daar de vraag om extra aandacht voor de meest kwetsbaren groter. We ontvingen van Beweging.net de oproep om deze evaluatie ook lokaal uit te zetten. We volgen hun oproep om ook gemeentelijk een taskforce samen te roepen die naast de algemene exit-strategie ook focust op de meest kwetsbare burgers én het verenigingsleven. Idealiter bestaat die taskforce dus ook uit de sociale partners, vertegenwoordigers uit het middenveld en armoedeverenigingen. Zij kunnen bekijken welke bijkomende maatregelen op korte en middellange termijn mogelijk en wenselijk zijn.

Ik vroeg daarom de burgemeester en bevoegd schepen Meeuws naar hun initiatieven hiervoor. Daar kregen we antwoord dat de coördinatie nu nog steeds bij de burgemeester ligt en dat er daar ook de overgang naar post-corona wordt gepland. Met steun van stedelijk interne experten en het middenveld daarbij te bevragen. Voor de burgemeester is daar het college de beste stuurgroep in, onder het motto: wat we zelf doen, doen we beter. We vinden het uiteraard jammer dat de burgemeester niet kiest voor een bredere groep en niet steunt op de grote expertise die we stedelijk hebben.

29-06-2020