Een inclusieve samenleving waarin ook personen met een handicap volop kunnen participeren, dat is ons doel. Recent keurden de Senaat en de Kamer een voorstel goed waardoor de rechten van personen met een beperking nu ook grondwettelijk verankerd worden. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit geen dode letter blijft. Vandaag, op Wereld Downsyndroomdag, pleit ik samen met Senatrice Sabine de Bethune dan ook voor echte tewerkstellingskansen voor personen met het downsyndroom.

Voor personen met het downsyndroom is het al bijzonder moeilijk om een plaats te verwerven op onze arbeidsmarkt, maar Corona dreigt de kloof nog verder uit te diepen. Vandaag heeft geen enkele persoon met het downsyndroom in ons land een ‘echt’ arbeidscontract. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen zoals Duitsland, Zweden, het VK, Nederland, Frankrijk,… waar personen met het syndroom van Down wel ondersteund worden in het normaal economisch circuit. Hiervoor zijn gerichte aanpassingen noodzakelijk. Dit moeten we aanpakken!

Reeds in 2017 stemde de Senaat op ons voorstel en met de hulp van onze werkgroep ervaringsdeskundigen Handicap en Samenleven een resolutie (6-319) met een oproep voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap. Eerder deze week riep Nahima Lanjri de minister ook op om concrete initiatieven te nemen om personen met het downsyndroom kansen te bieden op de reguliere arbeidsmarkt. Hoog tijd om er nu verder concreet werk van te maken.

Te vaak worden personen met een handicap geconfronteerd met misverstanden en vooroordelen over hun capaciteiten. Het beste antwoord hierop is om hen effectief tewerkstellingskansen aan te bieden.

Wij (Sabine de Bethune & Nahima Lanjri) trekken alvast onze steunkousen aan want anders zijn is dik oké!