Gecodeerde geneeskundige verstrekkingen: zijn er geen vereenvoudigingen mogelijk?

17-02-2017

17-02-2017

Dokters-specialisten mogen per dag en per patiënt maar één echografie per opgegeven code uitvoeren. Deze code van de geneeskundige verstrekking is verbonden aan verschillende lichaamsdelen. Dat wil soms zeggen dat wanneer een patiënt zich ambulant aanmeldt voor een echografie van de schouder en heup, hij wordt geweigerd en gevraagd wordt om op een andere dag terug te komen. De schouder en de heup hebben nl. dezelfde code. Anders zou hij of zij geen recht hebben op terugbetaling door de ziekteverzekering. Ik stelde hierover een vraag aan de minister.

De bedoeling is de voorschrijvende artsen zoveel mogelijk aan te moedigen enkel de noodzakelijke medische beeldvorming aan te vragen en niet systematisch onnodig onderzoek aan te vragen. Een uitzondering is er voor kinderen, waar bij een hand, voet of knie, onmiddellijk ook de andere kant wordt gedaan. Als er codes moeten aangepast worden om het comfort van de patiënt te vergroten, dan moet dat maar.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister (p.20-22).