4 op 10 zelfstandige papa's maken geen gebruik van het geboorteverlof. Deze cijfers wijzen erop dat zelfstandige vaders onvoldoende op de hoogte zijn van hun recht op geboorteverlof. Ik drong er bij de minister op aan om het recht op geboorteverlof breder bekend te maken.

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandige vaders en meeouders recht op maximaal tien dagen verlof bij de geboorte van een kind. Vaders en meeouders kunnen dit geboorteverlof in tien volle dagen of twintig halve dagen opnemen. De uitkering voor het geboorteverlof is gelijk aan de vergoeding bij moederschapsrust. Zo krijgen zelfstandige vaders en meeouders ook de tijd om een band op te bouwen met de nieuwe telg. 

Uit cijfers die ik opvroeg bij de voormalige Minister van Zelfstandigen Dennis Ducarme blijkt dat slechts 6000 zelfstandige papa's en meeouders hun geboorteverlof hebben opgenomen. Dat is amper 60% van alle vaders en meeouders die hier gebruik van kunnen maken. Te weinig zelfstandigen die papa worden weten dat ze een aantal dagen kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. 

Wanneer het kraamgeld aangevraagd wordt, weten we dat er in het gezin een kind wordt geboren. Op dat moment kunnen we eenvoudig aanstaande papa's wijzen op hun recht op geboorteverlof. Dat zou volledig automatisch kunnen. Zo informeren we heel gericht de zelfstandige vaders en meeouders over hun recht op geboorteverlof. 

Ik vroeg huidig Minister van Zelfstandigen David Clarinval dan ook om werk te maken van een betere communicatie over het geboorteverlof. Zelfstandigen moeten hierover voldoende geïnformeerd worden. Vandaag krijgen zelfstandigen jaarlijks een boekje toegestuurd waarin al hun rechten staan. Dat kan beter! Zelfstandigen kunnen veel gerichter en automatisch op de hoogte gebracht worden door bijvoorbeeld een e-mail. 

Minister Clarinval stelde dat er vandaag al genoeg initiatieven worden genomen om het geboorteverlof bekend te maken. Hij verwees hierbij naar de website van sociale verzekeringsfondsen en het boekje met rechten. Ik hoop de minister nog te overtuigen om over te stappen op een gerichte en automatische communicatie naar de zelfstandigen toe.

25-11-2020