03-04-2019

Open VLD lanceert vandaag haar groeipakket, waarin de partij onder andere pleit om het geboorteverlof uit te breiden van tien naar twintig dagen. “Eerder stond de partij echter weigerachtig tegen de voorliggende CD&V voorstellen die tot meer levenskwaliteit moeten leiden.”, zeggen CD&V Kamerleden Nahima Lanjri en Els Van Hoof. Ik licht graag onze voorstellen nog even kort toe.

Geboorteverlof uitbreiden van tien naar vijftien dagen

Zo kunnen vaders en meemoeders maximaal aanwezig zijn bij de pasgeborene. De eerste drie dagen blijft het loon behouden, de overige twaalf dagen wordt een vervangingsinkomen (ten laste van het RIZIV) aangevraagd.

Verplicht opnemen van geboorteverlof voor vader en meemouders

Nog altijd zijn er vaders en meeouders die hun geboorteverlof niet opnemen uit angst voor negatieve reacties op het werk of door de werkgever. Door dit verlof verplicht te maken zal de druk op werknemers om hun verlof niet op te nemen verdwijnen.

Vaderschap moet worden erkend als discriminatiegrond

Moederschap is erkend als grond van discriminatie. Hierdoor kunnen moeders klacht indienen als ze gedscrimineerd worden op basis van hun moederschap. Voor vaderschap is dat echter niet het geval, hoewel vaders hier ook slachtoffer van kunnen zijn. 

Tien extra dagen geboorteverlof bij meerling

De geboorte van een kind is ingrijpend, maar de geboorte van een merling is een nog ingrijpendere gebeurtenis. Daarom voorzien we in de toekenning van tien extra dagen geboorteverlof aan de vader of meemoeder van een meerling.

Door deze aanpassingen willen we de combinatie van arbeid, gezin en zorg verbeteren. Vaders en meemouders moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij de zorg van hun kinderen. Die betrokkenheid versterkt ook de (gender)gelijkheid binnen het koppel, de arbeidsmarktpositie van de moeder en is van belang voor het kind.