Sinds 1 januari 2021 kunnen zelfstandige vaders genieten van de uitbreiding van hun geboorteverlof van 10 naar 15 dagen. Toch zijn nog te weinig zelfstandige vaders op de hoogte van hun recht op geboorteverlof. Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat meer dan 4 op 10 zelfstandige papa’s geen gebruik maken van dit recht. Nemen ze wel geboorteverlof op, dan maken 9 op de 10 zelfstandige papa’s en meemoeders er maximaal gebruik van. 

Er is nood aan gerichte informatiecampagnes zodat alle zelfstandige vaders en meeouders hun recht op geboorteverlof kennen. Bij de kleine meerderheid van zelfstandigen die wel weten dat ze die mogelijkheid hebben, is het vaderschapsverlof al een groot succesDoor een aantal dagen verlof op te nemen bij de geboorte van hun kind, krijgen ook zij de mogelijkheid om een band op te bouwen met hun pasgeboren baby.

Sinds 1 mei 2019 hebben ook zelfstandige vaders en meemoeders recht op geboorteverlof. Vaders en meeouders kunnen tot 4 maanden na de geboorte 15 volledige dagen of 30 halve dagen opnemen. De uitkering voor het vaderschapsverlof is gelijk aan de moederschapsuitkering bij moederschapsrust.

Uit cijfers die ik opvroeg bij Minister van Zelfstandigen Clarinval (MR) blijkt echter dat slechts 6.565 zelfstandige papa’s en meeouders het voorbije jaar (mei 2019 – april 2020) gebruik hebben gemaakt van het geboorteverlof. 9 op 10 van de zelfstandige vaders en meeouders die gebruik maakten van het geboorteverlof, namen het maximum van 10 dagen op. Zelfstandige papa’s die wel op de hoogte zijn van dit recht, maken dus dankbaar gebruik van het vaderschapsverlof.

Vaderschaps- of geboorteverlof biedt de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren. Ik drong er bij de minister op aan om zelfstandigen gericht te informeren over dit recht. Tegenwoordig krijgen alle zelfstandigen jaarlijks een boekje toegestuurd waarin al hun rechten staan, maar dat volstaat duidelijk niet..  Daarom stel ik voor dat sociale secretariaten de zelfstandigen zelf gericht  informeren van zodra zich nieuwe rechten zich openen. Dit kan heel eenvoudig door aanstaande papa’s of meemoeders via een mail automatisch te wijzen op hun recht op geboorteverlof. Wanneer het kraamgeld aangevraagd wordt, weten we immers dat er in het gezin een kind wordt geboren.

Ook zelfstandige moeders recht op geboorteverlof. Het gaat dan over 12 weken uitkering voor de moederschapsrust en 105 dienstencheques. Op die manier krijgen zelfstandige moeders dus in totaal 15 weken ondersteuning, net zoals werknemers die moeder worden.

Lees het artikel van HLN over mijn initiatief.

6-01-2021